Badania Fitochemiczne

BADANIA FITOCHEMICZNE

BADANIA FITOCHEMICZNE

Aboca prowadzi tego typu badania głównie w swoich laboratoriach wyposażonych w wysokiej klasy urządzenia, takie jak:

HPLC: wysokosprawny chromatograf cieczowy,
LC-MS Ion Trap: spektrometr masowy do badania substancji w fazie ciekłej z pułapką jonową,
GC-MS: spektrometr masowy sprzężony z chromatografem gazowym.

BADANIA FITOCHEMICZNE W zależności od rodzaju badanego składnika stosowane są odrębne metody. Bardziej zaawansowane techniki, takie jak badania metabolomiczne (z zastosowaniem LC-MS z pułapką jonową), są niezbędne do uzyskania „odcisku palca” fitokompleksu, który idealnie nadaje się do rutynowej kontroli jakości obejmującej stabilność, szczególnie problematyczną w przypadku roślin. Innym bardzo ważnym aspektem ogólnej charakterystyki ekstraktów/frakcji jest możliwość skorelowania aktywności biologicznej z poszczególnymi związkami chemicznymi.