Badania Kliniczne

Badania Kliniczne

Badania Kliniczne

Aboca stosuje badania kliniczne, tj. badania przeprowadzane na ludziach, zwłaszcza gdy gotowy produkt zawierający frakcje czy wyciągi z Fitokompleksów jest szczególnie innowacyjny i dodatkowe wsparcie naukowe może okazać się przydatne, wykraczające poza badania bibliograficzne czy doświadczalne.

Specyfika produktu może wynikać z nietypowej kombinacji roślin, szczególnego składu chemicznego frakcji, nowego zastosowania lub takiego problemu zdrowotnego, dla którego modele doświadczalne in vivo i in vitro nie dostarczają zadowalających informacji prognostycznych.