Badania Historyczne

Badania Historyczne

Badania Historyczne

Metodyczne studiowanie tekstów historycznych ma na celu odkrywanie dawnych środków leczniczych pomocnych w różnych, nadal istniejących dolegliwościach. Poznanie historii ziołolecznictwa jest bardzo ważne do zrozumienia jego zasad działania i uzmysłowienia sobie związków łączących człowieka ze światem roślin.

Aboca Museum stanowi newralgiczne centrum badań historycznych prowadzonych w przedsiębiorstwie Aboca. Naukowcy i specjaliści z Centrum Badawczego pracują bez wytchnienia nad odzyskiwaniem ogromnego dziedzictwa kulturowego związanego ze światem ziół, w oparciu o bogate zasoby biblioteczne Bibliotheca Antiqua – cenny księgozbiór złożony z około 1000 drukowanych tomów, powstałych w okresie od XVI do początku XX w., poświęconych terapeutycznym właściwościom roślin.

BADANIA HISTORYCZNE Centrum Badawcze Aboca wprowadziło znaczące ulepszenia w zakresie badań historycznych, m.in. archiwizację poprzez skanowanie stron starych książek i wprowadzenie ich treści do komputerowych baz danych, umożliwiających szybkie wyszukiwanie informacji za pomocą słowa kluczowego. Ponadto, dzięki dużej aktywności wydawniczej, Aboca Museum przechowuje i upowszechnia te bogate zasoby wiedzy, udostępniając je współczesnej branży ziołoleczniczej. Każdy produkt jest owocem synergii badań historyczno-bibliograficznych i badań naukowych.