Badania Genetyczne

Badania Genetyczne

Badania Genetyczne

Laboratorium badawcze Aboca zajmujące się biologią komórkową i molekularną umożliwia ocenę zdolności wpływania wyciągu roślinnego lub jego frakcji na ekspresję (lub transkrypcję) niektórych genów zaangażowanych w specyficzne problemy zdrowotne.

Do przeprowadzania tych badań wykorzystuje się nadzwyczaj precyzyjne i miarodajne techniki, takie jak real-time PCR, czyli reakcja łańcuchowa polimerazy DNA z analizą ilości produktu w czasie rzeczywistym.

BADANIA GENETYCZNE W tego typu badaniach wykonuje się testy in vitro z zastosowaniem komórek z banku komórek certyfikowanych, które wystawia się na określony czas na działanie badanego związku, a następnie przetwarza, w celu uzyskania i oznaczenia ilościowego matrycowego RNA (mRNA), powstającego podczas transkrypcji DNA.

Laboratorium zajmuje się również aspektami związanymi z bezpieczeństwem fitokompleksów, dokonuje m.in. oceny żywotności komórek oraz inne badania in vitro, w tym testy, które określają działania o charakterze niefarmakologicznym, ale mechanicznym, takie jak efekt barierowy oraz właściwości mukoadhezyjne, ważne w wyrobach medycznych.