Badania Botaniczne w Aboca

Badania Botaniczne w Aboca

Badania Botaniczne w Aboca

Aboca znacznie udoskonaliła i rozbudowała tę gałąź badań naukowych rozwijanych w firmie. Nie ogranicza się ona zatem do klasycznych badań poświęconych anatomii i fizjologii roślin, skupiających się na klasyfikacji gatunków i odmian – idzie znacznie dalej. W przedsiębiorstwie założono Ogród Roślin Leczniczych, prawdziwe fitochemiczne laboratorium pod gołym niebem, którym zajmuje się zespół specjalistów i które umożliwia:

  • dysponowanie roślinami o określonym pochodzeniu w celu badania ich aklimatyzacji oraz możliwości wprowadzenia do uprawy i stosowania na dużą skalę;
  • dostarczanie bezpiecznych surowców o wiadomym pochodzeniu do badań prowadzonych w firmie.

Dodatkową nowość wprowadzoną przez Aboca w dziedzinie badań botanicznych stanowi Laboratorium Genomiki Roślin. Zadaniem tego laboratorium jest opracowywanie metod (zgodnie z określonymi procedurami) opartych na technikach biologii molekularnej DNA do celów identyfikacji gatunków roślin – metody te są wdrażane później przez dział kontroli jakości Aboca.
Procedury te umożliwiają z jednej strony odróżnienie poszczególnych gatunków roślin od gatunków podobnych mogących sfałszować substancje składowe produktów, a z drugiej wykrycie ich DNA w wyrobach gotowych, umożliwiając tym samym zapewnienie ich identyfikowalności.

Metody badań naukowych są wykorzystywane przez Aboca również w zakresie upraw w celu:

  • podniesienia jakości surowca zielarskiego,
  • zwiększenia wydajności plonów,
  • poprawy pewnych cech agronomicznych (ogólny pokrój, zimotrwałość, odporność na niektóre choroby roślin itp.).

Uzyskuje się w ten sposób poprawę cech genetycznych poprzez wyselekcjonowanie tych roślin, które wykazują specyficzne cechy, takie jak zwarty pokrój, określony czas kwitnienia lub inne. Z nich, po serii krzyżowań, uzyskuje się rośliny z wymaganymi cechami (rośliny mateczne). Z roślin matecznych pobiera się nasiona do produkcji rolnej.