Profesjonalne kanały dystrybucji

Profesjonalne kanały dystrybucji

Od początku byliśmy zdecydowani dostarczać nasze produkty wyłącznie osobom rzeczywiście zainteresowanym wejściem na ścieżkę szkoleń i wzrostu w zakresie naturalnych produktów zdrowotnych, które byłyby ukierunkowane na udzielanie porad najwyższej jakości.
Profesjonalne kanały dystrybucji 2

Dystrybuujemy bezpośrednio w 27 500 aptek i w 7400 punktach sprzedaży specjalizujących się w dziedzinie zdrowia.

Nasza sieć sprzedaży składa się z wyspecjalizowanych przedstawicieli handlowych, zapewniających pomoc punktom sprzedaży w zarządzaniu produktem.

Aby jeszcze dodatkowo wykwalifikować naszą dystrybucję, w 2000 roku powstała Apoteca Natura, pierwsza sieć aptek specjalizujących się w produktach do samodzielnego leczenia, licząca łącznie 845 aptek we Włoszech i w Hiszpanii.

Mając na celu zapoznanie lekarzy z potencjałem naturalnych kompleksów molekularnych oraz jego wykorzystaniem w codziennej praktyce klinicznej, utworzyliśmy naszą sieć przedstawicieli medycznych, która działa od 2007 r. we Włoszech, a od 2016 r. w Hiszpanii. W Rumunii, Bułgarii i Portugalii działa ona poprzez naszą sieć międzynarodowych dystrybutorów.