Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

KRAJ

Publikacje naukowe dotyczące produktów Aboca

Aboca jest pierwszą firmą oferującą w 100% naturalne i biodegradowalne produkty, która konsekwentnie inwestuje w badania nad dowodami naukowymi.

W Aboca od zawsze jesteśmy przekonani, że badania naukowe są sposobem na poszerzanie wiedzy o naturalnych substancjach dla zdrowia.

 

Z tego powodu współpracujemy także z licznymi ośrodkami badawczymi, uniwersytetami i szpitalami, krajowymi i międzynarodowymi, w celu poznania działania naszych produktów, ich skuteczności i bezpieczeństwa, a także w celu oceny wpływu leczenia na jakość życia pacjenta.

 

Szereg badań klinicznych, przedklinicznych i badań nad biodegradowalnością został opublikowany w uznanych międzynarodowych czasopismach naukowych (np. The American Journal of Gastroenterology, Frontiers, Nutrients, Italian Journal of Pediatrics, Royal Society of Chemistry, Scientific Report of Nature itp.). Badania te są często prowadzone spontanicznie przez ośrodki badawcze i szpitale, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu pracowników sektora ochrony zdrowia badaniem nowych rozwiązań terapeutycznych dla swoich pacjentów, które to charakteryzują się korzystnym stosunkiem ryzyka do korzyści dla człowieka i środowiska.

PRZEJDŹ DO BAZY DANYCH DOWODÓW NAUKOWYCH
Evidence-based-1-1536×1303

W prowadzonych badaniach brały udział setki pacjentów, zarówno dzieci, jak i dorosłych w różnym wieku, o różnych potrzebach zdrowotnych. Ponadto jesteśmy w stanie udostępnić pracownikom ochrony zdrowia najbardziej zaawansowaną wiedzę naukową stosowaną w odniesieniu do substancji naturalnych.

 

Badania kliniczne prowadzone przez Aboca są planowane, projektowane i zarządzane w sposób zapewniający prawa, bezpieczeństwo i dobrostan uczestników, zgodnie z zasadami etycznymi wynikającymi z Deklaracji Helsińskiej.

 

W związku z tym rozpoczęcie badania klinicznego może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody komisji etycznych, a w szczególnych przypadkach również właściwych organów.

Real World Evidence

Ponadto dzięki nadzorowi po wprowadzeniu produktu do obrotu, możemy „obserwować”, co dzieje się w życiu osób korzystających z danego produktu i zbierać informacje na temat ich doświadczeń podczas stosowania (Real World Evidence).

Działalność ta jest prowadzona przez Aboca z wykorzystaniem zatwierdzonych kwestionariuszy i przekazywana, za pośrednictwem platformy cyfrowej, różnym zainteresowanym stronom (np. pacjentom, farmaceutom i lekarzom), które mogą wyrazić swoją opinię na temat doświadczeń podczas użytkowania produktu i przyczynić się do jego ciągłego doskonalenia, z korzyścią dla wszystkich.

Dane te umożliwiają ponadto zwiększenie liczby dowodów klinicznych dotyczących produktów wprowadzanych do obrotu, co z kolei pozwala generować informacje wspomagające efektywność, jakość, użyteczność, tolerancję i bezpieczeństwo w całym cyklu życia produktu.


Z kolei dzięki badaniom przedklinicznym jesteśmy w stanie zrozumieć interakcję między złożoną substancją naturalną a metabolizmem organizmu poprzez zastosowanie najnowocześniejszych technik, w tym genomiki, transkryptomiki i proteomiki.

Badania nad biodegradowalnością pokazują natomiast, że w 100% naturalne produkty Aboca działają z poszanowaniem dla zdrowia człowieka i dla środowiska.