Cookie Policy

Polityka korzystania z cookies

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania cookies

art. 13 i 122 Rozporządzenia ustawodawczego nr 196 z dn. 30 czerwca 2003 r.
Kodeks ochrony danych osobowych.

W myśl Zarządzenia  z dn. 8 maja 2014 r. [3118884] Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w sprawie korzystania z cookies przez domenę Aboca S.p.A. Società Agricola, dostępną poprzez usługi sieci internet, o adresie strony głównej www.aboca.com, informujemy o tym, co następuje:

W informatyce cookies dziel się na cookies „techniczne lub sesyjne”, cookies „trwałe lub zapisane” oraz cookies „innych podmiotów”.

Cookies – które mogą w dużej liczbie i na dłuższy okres czasu być zapisywane w przeglądarkach użytkowników,  wykorzystywane, np. do przeprowadzania operacji uwierzytelniania, monitorowania sesji, zapamiętywania informacji dotyczących określonych konfiguracji stosowanych przez użytkowników, którzy łączą się z serwerem hostingowym witryny, jaką zamierzają wyświetlić itp. – to ciągi znaków zawarte w plikach niewielkich rozmiarów, które witryny odwiedzane przez użytkownika lub powiązane z nimi inne podmioty wysyłają na terminal, z jakiego użytkownik korzysta do połączenia. Są tam zapamiętywane w celu ich ewentualnego ponownego przesłania tym samym witrynom w momencie kolejnej wizyty tego samego użytkownika.

Chociaż zazwyczaj cookies są wykorzystywane do oceny korzystania z witryny internetowej, jej efektywności oraz w celu uproszczenia użytkowania i przeglądania, nie będąc powiązanymi z danymi osobowymi, mogą być one również konfigurowane po to, aby spersonalizować odwiedzanie witryny internetowej poprzez powiązanie ich z preferencjami użytkownika lub jego danymi osobowymi.

Ze względu na to że cookies umożliwiają wykorzystanie niektórych funkcji witryn internetowych, zalecamy, aby nie wyłączać ich obsługi. W przypadku zablokowania, wyłączenia obsługi lub niezaakceptowania informacji dotyczącej używania cookies uwierzytelnienie w witrynie www.aboca.com nie będzie możliwe, a niektóre strony internetowe mogą wyświetlać się nieprawidłowo.

 

Cookies techniczne lub sesyjne.

Cookies sesyjne, zapisywane w pamięci podręcznej i usuwane po zamknięciu przeglądarki, wykorzystywane wyłącznie do „przekazania informacji o sieci komunikacji elektronicznej w stopniu niezbędnym dla dostawcy usługi zapewnianej przez firmę informatyczną wyraźnie wymaganej od abonenta lub użytkownika w celu świadczenia niniejszej usługi”, umożliwiają efektywne korzystanie z witryny internetowej poprzez śledzenie wyświetlania składającej się na nią stron bez potrzeby podawania informacji już pozyskanych i/lub przekazanych przez przeglądarkę użytkownika podczas tej samej sesji połączenia.

Wśród tego rodzaju cookies można wyróżnić: cookies dotyczące przeglądania lub sesyjne, które gwarantują możliwość normalnego przeglądania i korzystania z witryny internetowej (umożliwiając np. dokonanie zakupu lub uwierzytelnienia w celu uzyskania dostępu do stref zabezpieczonych); cookie analytics, odpowiadające cookies technicznym, z których korzysta bezpośrednio administrator witryny w celu gromadzenia zagregowanych informacji dotyczących liczby użytkowników i sposobu korzystania przez nich z witryny; cookies funkcjonalne, które umożliwiają użytkownikowi przeglądanie stron według szeregu uprzednio wybranych kryteriów (takich jak język czy produkty wybrane do zakupu) w celu poprawy świadczonej mu usługi.

Zainstalowanie cookies technicznych lub sesyjnych nie wymaga uprzedniej zgody osób zainteresowanych, z zastrzeżeniem jednak obowiązku wydania przez Podmiot przetwarzający, zgodnie z art. 13 Kodeksu ochrony danych osobowych, niniejszych obowiązkowych informacji, które administrator witryny, w przypadku korzystania wyłącznie z tego rodzaju urządzeń, będzie mógł dostarczyć w sposób, w jaki uzna za najbardziej stosowny.

Cookies techniczne lub sesyjne używane przez www.aboca.com pozwalają uniknąć podczas odwiedzania witryny ponownego, wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji, takich jak nazwa użytkownika i hasło, a także analizować korzystanie z usług i treści dostarczanych w celu zoptymalizowania doświadczenia przeglądania witryny i oferowanych usług.

 

Cookies trwałe lub zapisane

Z drugiej strony cookies trwałe lub zapisane, mające na celu tworzenie profilów użytkownika, są zachowywane na jego twardym dysku i są dostępne po uruchomieniu przeglądarki; zapamiętują preferencje użytkowników dotyczące aktualnych i przyszłych odwiedzin witryny; mogą być również używane do wysyłania komunikatów reklamowych odpowiadających preferencjom okazanym przez osobę zainteresowaną, które zostały zapisane podczas sesji połączenia.

Normy UE oraz włoskie przepisy wdrażające przewidują, że w przypadku stosowania przez właściciela witryny tego rodzaju cookies należy odpowiedniego poinformować o tym fakcie użytkownika, a także zapewnić mu możliwość wyrażenia zgody bądź jej nieudzielenia.

Do tego typu cookies odnosi się przepis, o którym mowa w ww. art. 122 Kodeksu ochrony danych osobowych, który wyraźnie stanowi, że “zezwala się na  zachowywanie informacji na terminalu strony zawierającej umowę lub użytkownika, lub dostęp do uprzednio zachowanych informacji wyłącznie pod warunkiem wyrażenia przez stronę zawierającą umowę lub użytkownika zgody po tym, jak udzielono mu informacji w sposób uproszczony, o którym mowa w art. 13, ustęp 3”.

Witryna www.aboca.com nie korzysta z tego rodzaju cookies.

 

Cookies innych podmiotów do celów marketingowych/retargetingowych

Cookies innych podmiotów są wykorzystywane przez spółki trzecie. Umożliwiają one użytkownikowi wyświetlanie banerów reklamowych odnoszących się do odwiedzonych stron naszej witryny internetowej lub na innych powiązanych witrynach.

www.aboca.com korzysta z następujących cookies innych podmiotów:

Nome Scopo Finalità Persistenza Origine
Drupal.tableDrag.showHeight Flag showHeight per funzionalità Drag&Drop Javascript sulle tabelle che ne fanno uso Funzionalità Persistente Sito Aboca
Drupal.toolbar.collapsed Flag Collapsed per funzionalità Javascript sulla toolbar amministrativa Funzionalità Persistente Sito Aboca
SESS100c959ddef43face2c050ed4840c1bb Identificativo univoco sessione utente corrente Funzionalità Di sessione Sito Aboca
has_js Flag che indica se Javascript è attivo sul browser nella sessione Funzionalità Di sessione Sito Aboca
cookie-agreed Flag che indica se l’utente ha accettato l’uso dei cookie Funzionalità Di sessione Sito Aboca
_gat Used to throttle request rate. Performance Persistente Terza Parte
_ga Utilizzato da Google Analytics per distinguere gli utenti Performance Persistente Terza Parte
_utmb Utilizzato dallo strumento Google Analytics per stabilire una sessione e la sua durata Performance Persistente Terza Parte
_utmc Utilizzato dallo strumento Google Analytics per stabilire una sessione e la sua durata Performance Di sessione Terza Parte
_utma Utilizzato dallo strumento Google Analytics per conteggiare visitatori univoci Performance Persistente Terza Parte
_utmz Utilizzato dallo strumento Google Analytics per memorizzare informazioni sull’indirizzamento da altri siti Performance Persistente Terza Parte

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google Analytics (Google)

Google Analytics to usługa analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google korzysta z danych osobowych w celu śledzenia i analizy korzystania z niniejszej aplikacji, tworzenia raportów i ich udostępniania innym usługom stworzonym przez Google.

Dane gromadzone przez system Google Analytics dotyczą, np. informacji na temat czasu pozostawania na stronie, przybliżonej lokalizacji geograficznej, stron, z których odwiedzono i opuszczono witrynę, pochodzenie ruchu na stronie itd. Google  użyje niniejsze dane do oceny korzystania, tworzenia raportów z działań dotyczących naszej witryny i dostarczania nam innych usług związanych z korzystaniem z witryny i internetu.

Dane gromadzone za pomocą tego typu cookies będą wykorzystywane w zagregowanej formie Sformułowanie „w zagregowanej formie” oznacza, że cookies oraz systemy śledzenia dotyczą przeglądania. Nie są zaś powiązane z osobą, co oznacza brak możliwości odniesienia nazwy użytkownika do odwiedzanych przez niego witryn internetowych.

Ponadto, dla zapewnienia dodatkowego komfortu, ważne dane, takie jak adres IP użytkownika są „anonimizowane” w sposób wyjaśniony poniżej.

W naszej witrynie został umieszczony kod Google Analytics „gat._anonymizeIp();“ w celu anonimizowanego pozyskiwania adresów IP (tzw. IP Masking).

Google – z naszej inicjatywy – skraca i anonimizuje adres IP użytkownika (numer przypisany komputerowi przez dostawcę usług internetowych) w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z tego powodu profile użytkowania utworzone przez Google Analytics są „anonimizowane” co uniemożliwia dotarcie do faktycznego użytkownika. Wyłącznie w szczególnych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google, gdzie jest on skracany.

Anonimizowany adres IP użytkownika przekazany przez jego przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest pozwiązywany z innymi danymi posiadanymi przez Google. Przekazanie takich danych poprzez Google podmiotom trzecim może nastąpić wyłącznie zgodnie z przepisami prawa lub w zakresie przetwarzania danych na rzecz osób trzecich. W żadnym wypadku Google nie przyporządkuje danych osobowych użytkownika do innych danych gromadzonych przez Google.

Google przestrzega postanowień dotyczących ochrony danych (prywatności) konwencji „US-Safe-Harbor“ i jest zarejestrowana w programie „Safe Harbor“ Ministerstwa Handlu USA.

Korzystając z naszej Witryny, użytkownik wyraż zgodę na przetwarzanie stosownych danych przez Google Analytics oraz na sposób przetwarzania danych w wyżej opisanym celu.

Prosimy o odwiedzenie witryny internetowej innych podmiotów celu uzyskania dalszych informacji dotyczących wykorzystania przez nie cookies.

Gromadzone dane osobowe: Cookies i dane użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA

Polityka prywatności: http://www.google.com/policies/privacy/ – Opt Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts to usługa wyświetlania stylów czcionki zarządzana przez Google Inc. Umożliwia on tej aplikacji integrowanie ww. treści na swoich stronach.

Prosimy o odwiedzenie witryny internetowej innych podmiotów celu uzyskania dalszych informacji dotyczących wykorzystania przez nie cookies.

Gromadzone dane osobowe: Cookies i dane użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA

Polityka prywatności: http://www.google.com/policies/privacy/

Podobnie jak w przypadku podstawowych cookies istnieje możliwość zablokowania cookies innych podmiotów za pomocą ustawień wyszukiwarki.

 

YouTube (YouTube, LLC)

YouTube to serwis umożliwiający wyświetlanie treści wideo zarządzany YouTube, LLC. Umożliwia on tej aplikacji integrowanie ww. treści na swoich stronach. Gromadzone dane osobowe: Cookies i dane użytkowania.

Prosimy o odwiedzenie witryny internetowej innych podmiotów celu uzyskania dalszych informacji dotyczących wykorzystania przez nie cookies.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności: http://www.google.com/policies/privacy/

 

Google Maps API (Google Inc.)

Jest to usługa umożliwiająca wyświetlanie w witrynie interaktywnych map Google

Gromadzone dane osobowe: Cookies i dane użytkowania.

Prosimy o odwiedzenie witryny internetowej innych podmiotów celu uzyskania dalszych informacji dotyczących wykorzystania przez nie cookies.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności: http://www.google.com/policies/privacy/

 

CloudFlare

CloudFlare jest usługą bezpłatną lub płatną, która wykorzystuje infrastrukturę podobną do akamai. Umożliwia doskonalenie wydajności witryny internetowej, poprzez zwyczajne utworzenie pliku pamięci podręcznej stron internetowych oraz jego dystrybucję na różnych serwerach.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności: https://www.cloudflare.com/security-policy

 

Impostazione dei cookies

Ustawienia domyślne wielu przeglądarek zezwalają na automatyczne korzystanie z cookies. Oferują one jednak również możliwość kontrolowania większości cookies, w tym ich akceptacji bądź braku wyrażenia zgody, a także procedurę ich usuwania.

Dalsze informacje dotyczące kontroli cookies znajdują się w sekcji „Narzędzia” (lub podobnej) wyszukiwarki.

Można ustawić wyszukiwarkę tak, aby otrzymywać powiadomienie przez zaakceptowaniem cookie, co daje użytkownikowi możliwość decydowania o jego otrzymaniu. Można również całkowicie wyłączyć usługę cookies.

 

Jak wyłączyć usługę cookies?

Większość przeglądarek (Internet Explorer, Firefox, Chrome, ecc.) jest skonfigurowana w sposób umożliwiający zaakceptowanie cookies. Cookies zapisane na twardym dysku Twojego urządzenia można jednak usunąć. Ponadto możliwe jest wyłączenie usługi cookies, postępując zgodnie ze wskazówkami, jakie główne przeglądarki podają pod poniższymi linkami: