Ostatnie badania

W laboratoriach Aboca naukowcy wciąż pracują nad nowymi badaniami.
Projekty Badań Naukowych prowadzone obecnie dotyczą przede wszystkim:

  • Metabolomiki i odcisku palca" rośliny (roślinnego fingerprint)
  • Frakcjonowania
  • Genomiki Roślinnej
  • Biologii komórkowej i molekularnej