Badania Kliniczne

Aboca stosuje badania kliniczne, tj. badania przeprowadzane na ludziach, zwłaszcza gdy gotowy produkt zawierający frakcje czy wyciągi z fitozwiązków jest szczególnie innowacyjny i może okazać się przydatne dodatkowe wsparcie naukowe, wykraczające poza badania bibliograficzne czy doświadczalne.

BADANIA KLINICZNESpecyfika produktu może wynikać z nietypowej kombinacji roślin, szczególnego składu chemicznego frakcji, nowego zastosowania lub takiego problemu zdrowotnego, dla którego modele doświadczalne in vivo i in vitro nie dostarczają zadowalających informacji prognostycznych.

Zintegrowane badania i rozwój firmy Aboca ponownie docenione w Hiszpanii. W roku, w którym przypada 40-lecie istnienia...
W Asti, w sobotę 18 listopada, podczas 14. edycji konkursu „Premio del Gruppo del Gusto in Italia” (Nagroda Grupy Smaku...
Badania naukowe na temat złożonych substancji pochodzenia roślinnego oraz innowacyjny sposób rozumienia dualizmu...
Informacje
Informacje

Chcesz otrzymywać informacje o firmie Aboca, o naszych produktach i naszych inicjatywach?

Skontaktuj się z nami