Badania Genetyczne

Laboratorium badawcze Aboca zajmujące się biologią komórkową i molekularną umożliwia ocenę zdolności wpływania wyciągu roślinnego lub jego frakcji na ekspresję (lub transkrypcję) niektórych genów zaangażowanych w specyficzne problemy zdrowotne.

Do przeprowadzania tych badań wykorzystuje się nadzwyczaj precyzyjne i miarodajne techniki, takie jak real-time PCR, czyli reakcja łańcuchowa polimerazy DNA z analizą ilości produktu w czasie rzeczywistym.

BADANIA GENETYCZNEW tego typu badaniach wykonuje się testy in vitro z zastosowaniem komórek z banku komórek certyfikowanych, które wystawia się na określony czas na działanie badanego związku, a następnie przetwarza, w celu uzyskania i oznaczenia ilościowego matrycowego RNA (mRNA), powstającego podczas transkrypcji DNA.

Laboratorium zajmuje się również aspektami związanymi z bezpieczeństwem fitozwiązków, dokonuje m.in. oceny żywotności komórek oraz inne badania in vitro, w tym testy, które określają działania o charakterze nie farmakologicznym, ale mechanicznym, takie jak efekt barierowy oraz właściwości mukoadhezyjne, ważne w wyrobach medycznych.

Zintegrowane badania i rozwój firmy Aboca ponownie docenione w Hiszpanii. W roku, w którym przypada 40-lecie istnienia...
W Asti, w sobotę 18 listopada, podczas 14. edycji konkursu „Premio del Gruppo del Gusto in Italia” (Nagroda Grupy Smaku...
Badania naukowe na temat złożonych substancji pochodzenia roślinnego oraz innowacyjny sposób rozumienia dualizmu...
Informacje
Informacje

Chcesz otrzymywać informacje o firmie Aboca, o naszych produktach i naszych inicjatywach?

Skontaktuj się z nami