Badania Genetyczne

Laboratorium badawcze Aboca zajmujące się biologią komórkową i molekularną umożliwia ocenę zdolności wpływania wyciągu roślinnego lub jego frakcji na ekspresję (lub transkrypcję) niektórych genów zaangażowanych w specyficzne problemy zdrowotne.

Do przeprowadzania tych badań wykorzystuje się nadzwyczaj precyzyjne i miarodajne techniki, takie jak real-time PCR, czyli reakcja łańcuchowa polimerazy DNA z analizą ilości produktu w czasie rzeczywistym.

BADANIA GENETYCZNEW tego typu badaniach wykonuje się testy in vitro z zastosowaniem komórek z banku komórek certyfikowanych, które wystawia się na określony czas na działanie badanego związku, a następnie przetwarza, w celu uzyskania i oznaczenia ilościowego matrycowego RNA (mRNA), powstającego podczas transkrypcji DNA.

Laboratorium zajmuje się również aspektami związanymi z bezpieczeństwem fitozwiązków, dokonuje m.in. oceny żywotności komórek oraz inne badania in vitro, w tym testy, które określają działania o charakterze nie farmakologicznym, ale mechanicznym, takie jak efekt barierowy oraz właściwości mukoadhezyjne, ważne w wyrobach medycznych.

Badania naukowe na temat złożonych substancji pochodzenia roślinnego oraz innowacyjny sposób rozumienia dualizmu...
Trwa międzynarodowa ekspansja Grupy. Właśnie została otwarta filia Aboca Deutschland GmbH z siedzibą w Mannheim, w...
Grupa Aboca została wybrana do udziału w dziesiątej edycji World Retail Congress w Dubaju, międzynarodowym kongresie...
Informacje
Informacje

Chcesz otrzymywać informacje o firmie Aboca, o naszych produktach i naszych inicjatywach?

Skontaktuj się z nami