Fitochemiczne

Aboca prowadzi tego typu badania głównie w swoich laboratoriach wyposażonych w wysokiej klasy urządzenia, takie jak:

  • HPLC: wysokosprawny chromatograf cieczowy,
  • LC-MS Ion Trap: spektrometr masowy do badania substancji w fazie ciekłej z pułapką jonową,
  • GC-MS: spektrometr masowy sprzężony z chromatografem gazowym.

BADANIA FITOCHEMICZNEW zależności od rodzaju badanego składnika stosowane są odrębne metody. Bardziej zaawansowane techniki, takie jak badania metabolomiczne (z zastosowaniem LC-MS z pułapką jonową), są niezbędne do uzyskania „odcisku palca” fitokompleksu, który idealnie nadaje się do rutynowej kontroli jakości obejmującej stabilność, szczególnie problematyczną w przypadku roślin. Innym bardzo ważnym aspektem ogólnej charakterystyki ekstraktów/frakcji jest możliwość skorelowania aktywności biologicznej z poszczególnymi związkami chemicznymi.

Zintegrowane badania i rozwój firmy Aboca ponownie docenione w Hiszpanii. W roku, w którym przypada 40-lecie istnienia...
W Asti, w sobotę 18 listopada, podczas 14. edycji konkursu „Premio del Gruppo del Gusto in Italia” (Nagroda Grupy Smaku...
Badania naukowe na temat złożonych substancji pochodzenia roślinnego oraz innowacyjny sposób rozumienia dualizmu...
Informacje
Informacje

Chcesz otrzymywać informacje o firmie Aboca, o naszych produktach i naszych inicjatywach?

Skontaktuj się z nami