Fitochemiczne

Aboca prowadzi tego typu badania głównie w swoich laboratoriach wyposażonych w wysokiej klasy urządzenia, takie jak:

  • HPLC: wysokosprawny chromatograf cieczowy,
  • LC-MS Ion Trap: spektrometr masowy do badania substancji w fazie ciekłej z pułapką jonową,
  • GC-MS: spektrometr masowy sprzężony z chromatografem gazowym.

BADANIA FITOCHEMICZNEW zależności od rodzaju badanego składnika stosowane są odrębne metody. Bardziej zaawansowane techniki, takie jak badania metabolomiczne (z zastosowaniem LC-MS z pułapką jonową), są niezbędne do uzyskania „odcisku palca” fitokompleksu, który idealnie nadaje się do rutynowej kontroli jakości obejmującej stabilność, szczególnie problematyczną w przypadku roślin. Innym bardzo ważnym aspektem ogólnej charakterystyki ekstraktów/frakcji jest możliwość skorelowania aktywności biologicznej z poszczególnymi związkami chemicznymi.

Aktem notarialnym z dnia 24 sierpnia 2018 r. spółka Aboca zmieniła swój statut i stała się tzw. Benefit Corporation (...
W głosowaniu w konkursie Almofariz 2018, organizowanym przez pismo Farmácia Distribuição, w którym brały udział...
COLILEN IBS zdobywa nagrodę iDermo Bronce dla Najlepszego produktu innowacyjnego w dziedzinie farmacji
Barcelona, 7 czerwca – Uroczystość wręczenia nagród, która odbyła się 5 czerwca w La Pedrera w Barcelonie, jednym z...
Informacje
Informacje

Chcesz otrzymywać informacje o firmie Aboca, o naszych produktach i naszych inicjatywach?

Skontaktuj się z nami