Badania Botaniczne w Aboca

Aboca znacznie udoskonaliła i rozbudowała tę gałąź badań naukowych rozwijanych w firmie. Nie ogranicza się ona zatem do klasycznych badań poświęconych anatomii i fizjologii roślin, skupiających się na klasyfikacji gatunków i odmian – idzie znacznie dalej. W przedsiębiorstwie założono Ogród Roślin Leczniczych, prawdziwe fitochemiczne laboratorium pod gołym niebem, którym zajmuje się zespół specjalistów i które umożliwia:

  • dysponowanie roślinami o określonym pochodzeniu w celu badania ich aklimatyzacji oraz możliwości wprowadzenia do uprawy i stosowania na dużą skalę;
  • dostarczanie bezpiecznych surowców o wiadomym pochodzeniu do badań prowadzonych w firmie.

BADANIA BOTANICZNE W ABOCADodatkową nowość wprowadzoną  przez Aboca w dziedzinie badań botanicznych stanowi Laboratorium Genomiki Roślin. Zadaniem tego laboratorium jest opracowywanie metod (zgodnie z określonymi procedurami) opartych na technikach biologii molekularnej DNA do celów identyfikacji gatunków roślin – metody te są wdrażane później przez dział kontroli jakości Aboca.
Procedury te umożliwiają z jednej strony odróżnienie poszczególnych gatunków roślin od gatunków podobnych mogących sfałszować substancje składowe produktów, a z drugiej wykrycie ich DNA w wyrobach gotowych, umożliwiając tym samym zapewnienie ich identyfikowalności.


Spełniony zostaje w ten sposób zasadniczy warunek bezpiecznego stosowania produktów ziołowych, to znaczy zagwarantowanie ich jakości, które opiera się na dokładnej identyfikacji wykorzystanych gatunków roślin.
Obserwacja samych cech fenotypowych często nie jest wystarczająca, zwłaszcza w przypadku roślin już przetworzonych, podczas gdy badanie profili chemicznych i metabolicznych daje niekiedy informacje niekompletne, uwarunkowane wykorzystaną częścią rośliny, jej stadium rozwojowym, pochodzeniem lub procesami przetwarzania, którym została poddana.
Metody biologii molekularnej oparte na analizie DNA są w stanie przezwyciężyć te problemy i umożliwiają lepszą identyfikację gatunków w porównaniu z testami chemicznymi. Pozwalają bowiem na dokonanie rozróżnień nie tylko w zakresie gatunków, ale również podgatunków i odmian.

Metody badań naukowych są wykorzystywane przez Aboca również w zakresie upraw w celu:

  • podniesienia jakości surowca zielarskiego,
  • zwiększenia wydajności plonów,
  • poprawy pewnych cech agronomicznych (ogólny pokrój, zimotrwałość, odporność na niektóre choroby roślin itp.).

Uzyskuje się w ten sposób poprawę cech genetycznych poprzez wyselekcjonowanie tych roślin, które wykazują specyficzne cechy, takie jak zwarty pokrój, określony czas kwitnienia lub inne. Z nich, po serii krzyżowań, uzyskuje się rośliny z wymaganymi cechami (rośliny mateczne). Z roślin matecznych pobiera się nasiona do produkcji rolnej.

Aktem notarialnym z dnia 24 sierpnia 2018 r. spółka Aboca zmieniła swój statut i stała się tzw. Benefit Corporation (...
W głosowaniu w konkursie Almofariz 2018, organizowanym przez pismo Farmácia Distribuição, w którym brały udział...
COLILEN IBS zdobywa nagrodę iDermo Bronce dla Najlepszego produktu innowacyjnego w dziedzinie farmacji
Barcelona, 7 czerwca – Uroczystość wręczenia nagród, która odbyła się 5 czerwca w La Pedrera w Barcelonie, jednym z...
Informacje
Informacje

Chcesz otrzymywać informacje o firmie Aboca, o naszych produktach i naszych inicjatywach?

Skontaktuj się z nami