Badania Zintegrowane

Poszczególne obszary badań prowadzonych przez Aboca w sposób zintegrowany obejmują badania historyczne, badania naukowe (botanika, fitochemia, badania doświadczalne, genetyka, badania kliniczne, badania technologiczne i dotyczące receptur) oraz badania ekologiczne.

Wszystkie badania naukowe są poprzedzone dociekliwymi badaniami bibliograficznymi, prowadzonymi w sposób systematyczny, z zachowaniem odpowiedniej metodologii, w celu zwiększenia wiedzy w danym obszarze tematycznym. Dziś informacje naukowe można czerpać z wielu źródeł.

Bardzo ważne jest zatem zarówno wyszukanie odpowiedniego materiału, jak i umiejętność krytycznego interpretowania danych.
Umiejętność oceny wiarygodności i pochodzenia źródeł informacji jest równie ważne, jak ich odszukanie, ponieważ głównym celem badań źródłowych jest ewaluacja wcześniejszych doświadczeń związanych z danym problemem, oszacowanie dotychczasowych dokonań i uwzględnienie ewentualnych błędów lub braków w poprzednich badaniach.
 
Aboca realizuje wszystkie badania bibliograficzne w oparciu o różnorodne materiały źródłowe, takie jak:

  • pisma naukowe: są one głównymi źródłami publikacji naukowych, z najnowszymi, wyczerpującymi informacjami;
  • książki (traktaty, podręczniki, encyklopedie, instrukcje): opisują one kompleksowo pewne kwestie, ale są mniej aktualnie niż czasopisma;
  • bazy danych: rejestrują publikacje według określonych parametrów i słów kluczowych;
  • strony internetowe towarzystw naukowych, organizacji, instytucji: mogą być użytecznymi narzędziami informacyjnymi.
BADANIA HISTORYCZNE

Badania Historyczne

Metodyczne studiowanie tekstów historycznych ma na celu odkrywanie dawnych...
Zobacz więcej
BADANIA BOTANICZNE W ABOCA

Badania Botaniczne w Aboca

Aboca znacznie udoskonaliła i rozbudowała tę gałąź...
Zobacz więcej
BADANIA FITOCHEMICZNE

Fitochemiczne

Aboca prowadzi tego typu badania głównie w swoich laboratoriach
Zobacz więcej
BADANIA DOSWIADCZALNE

Przedkliniczne

Ten typ badań służy głównie do identyfikacji aktywności i skuteczności...
Zobacz więcej
BADANIA KLINICZNE

Badania Kliniczne

Aboca stosuje badania kliniczne, tj. badania przeprowadzane na ludziach...
Zobacz więcej
BADANIA GENETYCZNE

Badania Genetyczne

Laboratorium badawcze Aboca zajmujące się biologią komórkową...
Zobacz więcej
BADANIA TECHNOLOGICZNE

Badania Technologiczne i w Dziedzinie Receptur

Aboca od zawsze inwestowała w badania technologiczne.
Zobacz więcej
BADANIA EKOLOGICZNE

Badania Ekologiczne

Aboca inwestuje również w badania w dziedzinie ekologii.
Zobacz więcej