Podejście Advanced Natural

Podejście Advanced Natural

Podejście Advanced Natural

Platformy naukowe, które rozwinęliśmy w ciągu ponad 40 lat naszej aktywności, pozwalają nam dzisiaj prowadzić badania nad produktami pochodzenia naturalnego bez potrzeby zagłębiania się w działanie poszczególnych substancji aktywnych, dając nam możliwość rozpoznania wszystkich kategorii składników zawartych w produkcie (co w nich jest) oraz jaki mają skutek biologiczny (jak działają).

Jest to podejście Advanced Natural, które stało się możliwe dzięki naszemu jedynemu na świecie zintegrowanemu systemowi, który zaczyna się od upraw, a kończy na badaniach fitochemicznych i biologicznych przeprowadzanych w naszych laboratoriach.

CO W NICH JEST: badanie 100% składu produktu poprzez analizy fitochemiczne

Oprócz miareczkowania pojedynczych substancji aktywnych, wprowadziliśmy mapę złożoności (SOM – Self Organizing Map) mianowicie opis mnogości substancji zawartych w produkcie, które razem wyznaczają efektywnośc i bezpieczeństwo.

Wszystko to stało się możliwe dzięki zastosowaniu zaawansowanych technik metabolicznych, które pozwalają na scharakteryzowanie i dokonanie pomiarów ilościowych substancji zawartych w produkcie, oraz komputerowych technik przetwarzania, które umożliwiają zorganizowanie i przedstawienie danych na mapach SOM.

JAK DZIAŁAJA: badania nad skutkiem biologicznych

Dzięki mapie złożoności produktu, poprzez badania z zakresu biologii molekularnej na modelach komórkowych, dokonaliśmy pomiarów skutków biologicznych poszczegónych frakcji składających się na produkt.

Pozwala nam to osiągnąć spojrzenie systemowe na aktywność biologiczną naszych produktów na podstawie mechanizmów fizjopatologicznych.

Nasze innowacyjne podejście do złożoności substancji naturalnych przedstawia nowy front, zarówno w stosunku do sztucznie wyodrębnionych substancji, jak i tych nie ulepszonych pochodzenia naturalnego.

NASZE BADANIA