Badamy

Badamy

Badamy

Badania naukowe są dla nas wartością, ideałem, który prowadzi nas do odkryć poprzez naturę. Dla zdrowia, kultury i środowiska.
Badamy

Nasza innowacyjność jest owocem stałych inwestycji w różne, zintegrowane ze sobą obszary badań.
Nasi badacze ściśle współpracują z Uczelniami Wyższymi i Ośrodkami Badawczymi w celu uzyskania najlepszych kompleksów molekularnych dla różnych potrzeb zdrowotnych.

Dział Badań i Rozwoju otrzymał 32 patenty krajowe i międzynarodowe, wprowadzając wiele innowacji, które nieprzerwanie gwarantują pozycję pioniera w dziedzinie stosowania naturalnych kompleksów molekularnych w sektorze farmaceutycznycm.

Badania naukowe oznaczają dla nas odkrycia, wiedzę, naukę. To, co na początku wydawało się niemożliwe, urzeczywistniło się dzięki badaniom naukowym: od liofilizowanego ekstraktu multifrakcjonowanego i licznie przyznanych patentów, aż po opracowanie Wyrobu Medycznego i zastosowanie w kontekście roślin leczniczych nowych dziedzin nauk biologicznych, takich jak genomika, nutrigenomika, metabolomika, transkryptomika.

Badania te pozwalają nam zarządzać złożonością licznych kombinacji naturalnych substancji i zrozumieć ich działanie na organizm. Inwestujemy w badania naukowe przed opracowaniem produktu i kontynuujemy je również w późniejszej fazie, w celu potwierdzenia jego skuteczności i bezpieczeństwa.

Stale prowadzone, naukowo i technologicznie zaawansowane badania nad naturalnymi kompleksami molekularnymi, pozwalają nam poprawić jakość życia człowieka przy pomocy skutecznych i bezpiecznych produktów.

 

22 Badania kliniczne


37 Badań obserwacyjnych

1042 Gatunki lecznicze umiejscowione w Eksperymentalnym Ogrodzie Botanicznym


38 Metod klasyfikacji

28 Projektów biologii komórkowej i molekularnej

40 Centrów badawczych współpracy krajowej i międzynarodowej


42 Obszarów badawczych

15 Własnych technologii produkcji


7 Własnych technologii ekstrakcji

1200 Drukowanych tomów z XV-XX wieku, dedykowanych właściwościom terapeutycznym roślin


31064 Zdigitalizowanych i zarchiwizowanych receptur medycznych


10375 Cyfrowych arkuszy botanicznych

53 Metody metaboliczne


72 Fitokompleksy analizowane w 100% kompozycji


85 Metod analitycznych


330 Nowych ekstraktów


1124 Nowych frakcji

200 Baz danych dostępnych online przez STN (Sieć Informacji Naukowej i Technicznej)

KLINICZNE
BOTANICZNE
Genetyczne
FARMAKOLOGICZNE
TECHNIKA FARMACEUTYCZNA
HISTORYCZNE
FITOCHEMICZNE
Bibliografia