Wij verbouwen

Wij verbouwen

Wij verbouwen

Wij verbouwen direct meer dan 80 geneeskrachtige plantensoorten op 1400 hectare grond in Toscane en Umbrië volgens de biologische landbouwmethode. De biologische landbouw, geregeld door de Europese verordening 834/2007, maakt geen gebruik van kunstmest en fytofarmaceutische producten en verbiedt het gebruik van OGM’s.

De agrarische productiecyclus start bij de productie van het zaad en eindigt bij het oogsten-drogen van de plant. Dankzij de directe controle van alle productiefasen wordt een grondstof van hoge kwaliteit verkregen met een hoge mate van standaardisering, waarbij tegelijk de afwezigheid van pesticiden en vervuilende stoffen wordt gegarandeerd.

De verbouwde plantensoorten zijn het resultaat van een selectie die het mogelijk heeft gemaakt om ze aan de teeltomstandigheden aan te passen. De oogst van de kruiden vindt plaats tijdens de ‘balsamische periode’, dat wil zeggen in de periode waarin de plant de maximale kwalitatieve en kwantitatieve waarde van het fytocomplex biedt.

De toegepaste teelttechnieken beschermen de structuur en het biologische evenwicht van de grond, en wel zodanig dat ons bedrijf sinds 2016 in het certificatiesysteem Biodiversity Alliance is opgenomen, wat het hoge niveau van biodiversiteit van de grond bewijst.

Geneeskrachtige plantensoorten die niet in onze omgeving kunnen worden geteeld, worden verkregen via brancheovereenkomsten tussen landen die dezelfde kwalitatieve standaards kunnen garanderen.

Ervaring, onderzoek, innovatie maken van ons voorlopers van een teeltsysteem dat gebaseerd is op het respect voor natuurlijke hulpbronnen, voor het milieu en voor de biodiversiteit.