Kwaliteit produceren

Kwaliteit produceren

Voor Aboca is kwaliteit een fundamentele waarde op grond waarvan niet alleen controles worden uitgevoerd, maar tevens een garantie wordt geboden voor iedere afzonderlijke fase, van het zaadje tot aan het eindproduct, dankzij een volledig geverticaliseerde productiecyclus gemonitord door een afdeling kwaliteitscontrole die toezicht houdt op alle afdelingen van het bedrijf.
Kwaliteit produceren

Voor Aboca gaat het concept “kwaliteit” evenwel verder dan de doeltreffende en veilige de producten, zij baseert zich namelijk op 100% natuurlijkheid, de vernieuwing van formules en milieubescherming dankzij grote aandacht voor duurzaamheid.

  • Productiecyclus
  • Kwaliteitszorg
  • Duurzaamheid