Onderwijs

Onderwijs

ABOCA MUSEUM

Het Aboca Museum, het enige echte Kruidenmuseum, vertelt en illustreert de geschiedenis van de duizendjarige relatie tussen mens en planten.

Bijscholing Aboca

Van begin af aan heeft Aboca er grote waarde aan gehecht dat wanneer er nieuwe producten op de markt werden gebracht daarbij belangrijke informatie werd verstrekt, die in de eerste plaats was bedoeld voor rechtstreekse klanten (apothekers en kruidenverkopers), maar ook voor artsen en consumenten.

PUBLISHING

ABOCA EDITIONS – Facsimile, kunstboeken, geschiedenisboeken en wetenschappelijk