Bijscholing Aboca

Bijscholing Aboca

Deze informatie diende in de eerste plaats om kennis over de cultuur van geneeskrachtige kruiden te verspreiden. Aangezien fytotherapie van discipline van allopatische aard is, gebaseerd op dezelfde beginselen als die van de conventionele geneeskunde, moeten apothekers, kruidenverkopers en zorgwerkers in het algemeen goed en volledig op de hoogte zijn van de eigenschappen, indicaties en contra-indicaties van geneeskrachtige kruiden, zodat de gezondheid en het welzijn van de consument op gepaste en natuurlijke wijze kan worden bevorderd.
Aboca - Videocorso Colilen

Een ander basisdoel van bijscholing is ervoor te zorgen dat deze kennis in het dagelijks leven wordt toegepast, dat wil zeggen: nadere informatie, instrumenten en methodologieën bieden om professioneel advies te kunnen geven dat de kennis over gezondheidsbehoeften, levensstijlen en het natuurlijke product op wetenschappelijk houdbare wijze aanvult, ook gezien de mogelijkheid het product te combineren met geneesmiddelen of andere therapeutische ingrepen.

Tot slot heeft de bijscholing van Aboca, in een poging om aan alle verzoeken van haar cliënten te voldoen, zich ook beziggehouden met het beheersaspect, door speciale cursussen te geven waar voor apotheken en kruidenwinkels toepasselijke managementtechnieken worden gepresenteerd en besproken, om de cursist alle elementen te bieden die nodig zijn om het verkooppunt goed te beheren en te organiseren.

Aboca ontmoet ieder jaar meer dan 5000 mensen in het kader van de ruim 150 cursussen die zij in haar hoofdkantoor en door het land organiseert. Er zijn twee soorten cursussen:

  • Technisch-wetenschappelijke cursussen en adviesbeheer
  • Beheercursussen

Dezelfde benadering past Aboca ook toe bij partners en buitenlandse klanten; met haar bijscholingsactiviteiten, bijvoorbeeld ook workshops over specifieke onderwerpen die op haar hoofdkantoor worden gehouden, creëert zij sterke samenwerkingsverbanden.

De laatste jaren zijn er naast cursussen op het hoofdkantoor ook online-cursussen gecreëerd om het cursusaanbod flexibeler te maken. Hiermee kan op passende wijze (dat wil zeggen snel en volledig) worden tegemoetgekomen aan het toenemende aantal cursusaanvragen, en kan de inhoud aan de persoonlijke behoeften worden aangepast zonder dat dit problemen oplevert voor het activiteitenbeheer in de verkooppunten tijdens werktijden.

De online-cursussen zijn begonnen met de digitalisering van cursusmateriaal op papier (Technische Cursushandleiding) en met het gebruik van geavanceerde communicatietechnieken zoals videoconferenties en cursussen op afstand. Er worden ook cursussen geboden met bijscholingspunten voor apothekers, kruidenverkopers en kinderartsen, en het is ook mogelijk geworden specifieke systemen te creëren om na te gaan wat de cursisten van de cursus hebben geleerd.

Tot slot zijn de bijscholingsactiviteiten van Aboca sinds ongeveer 5 jaar uitgebreid dankzij de belangrijke bijdrage van Wetenschappelijke Informatie voor de Arts, door speciale cursussen in aula’s te organiseren en door systematische bijscholing die gespecialiseerd personeel door het hele land rechtstreeks bij kinderartsen verzorgt.

 

Comunichiamo formazione 1
Comunichiamo formazione 2