Technologisch Onderzoek

Technologisch Onderzoek

Technologisch Onderzoek

Aboca heeft altijd in technologisch onderzoek geïnvesteerd.
Aanvankelijk was dat noodzakelijk om een modern en concurrerend bedrijf te kunnen ontwikkelen dat in staat is doeltreffende, veilige en kwalitatief hoogstaande producten te garanderen.
De technologie die in de jaren 70, toen Aboca net was opgericht, in de kruidensector werd gebruikt liep in wetenschappelijk en technologisch opzicht behoorlijk achter, en kon niet voldoen aan de toenemende welzijns- en gezondheidsbehoeften.
Deze praktische benadering van technologische vernieuwing is de drijvende kracht geweest die Aboca in staat heeft gesteld marktleider te worden.
Het technologisch onderzoek is in de loop der jaren voortgezet en heeft tot vernieuwing van zowel processen als producten geleid, niet alleen binnen het bedrijf maar ook op macroniveau, in de hele kruidensector.
De technologische vernieuwingen van Aboca, waarvan er vele zijn geoctrooieerd, bestrijken vele gebieden, waaronder de agrarische sector, de conservering en de verwerking.

Wat de ratio van de formulering betreft: teneinde een goede ratio voor een doeltreffend product te ontwikkelen wordt naar zowel het normale gebruik van de planten (door historisch onderzoek) als naar meer rigoureuze en betrouwbare recente wetenschappelijke ontwikkelingen verwezen.
Bij de ontwikkeling van een onderzoeksproject is de bibliografische bestudering onmisbaar om de pathologie/afwijking vast te stellen, te wijzen op de bijbehorende fysiopathologische mechanismen, te begrijpen waar eventueel kan worden ingegrepen, wat de bestaande middelen zijn en wat eraan ontbreekt.
Tot slot worden fytotherapeutische oplossingen gevonden die met de meest geaccrediteerde literatuur beter wetenschappelijk is onderbouwd, en wordt een wetenschappelijke ratio van een mogelijke formulering gecreëerd.