Preklinisch onderzoek

Preklinisch onderzoek

Preklinisch onderzoek

Dit soort onderzoek dient voornamelijk om de activiteit en de doeltreffendheid van plantaardige extracten of mengsels daarvan te bepalen, waarbij ook nieuwe gebruiksbestemmingen kunnen worden ontdekt.
Op grond van de resultaten van deze studies kan worden besloten welke plantenextracten in het eindproduct worden gebruikt, en wel op grond van wetenschappelijk objectieve gegevens: de kracht van de biologische activiteit en het veiligheidsprofiel.
Het preklinisch onderzoek, waarbij de interactie met biologische structuren als cellen, weefsels en organen wordt bestudeerd, speelt ook een fundamentele rol bij het verklaren van de effecten van fytocomplexen, waarbij ook specifieke mechanismen kunnen worden vastgesteld of bevestigd.
Dit soort onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met universitaire onderzoekscentra die gespecialiseerd zijn in farmacologie, fysiologie en menselijke morfologie.

In het licht van meest recente ontwikkelingen in de moderne medische wetenschap, waaruit is gebleken dat wijzigingen van het DNA belangrijk kunnen zijn als antwoord op externe input door voeding, leefwijze of milieu, heeft Aboca recentelijk een genomica-laboratorium opgezet dat met name bestudeert hoe fytocomplexen in staat zijn de expressie van het DNA te moduleren.