Klinisch onderzoek

Klinisch onderzoek

Klinisch onderzoek

Aboca doet klinisch onderzoek, dat wil zeggen, experimenten op de mens, vooral wanneer het eindproduct dat fracties/extracten van fytocomplexen bevat bijzonder innovatief is en verdere wetenschappelijke onderbouwing, naast bibliografisch of preklinisch onderzoek, nuttig kan zijn.

De bijzonderheid van het product moet het resultaat zijn van een ongebruikelijke combinatie van planten, een bijzondere chemische samenstelling van de fracties, een nieuwe gebruiksbestemming of een dermate specifiek gezondheidsprobleem dat de in vivo e in vitro uitgeprobeerde modellen onvoldoende voorspellend zijn.