Genetisch onderzoek

Genetisch onderzoek

Genetisch onderzoek

In het laboratorium van Aboca voor moleculaire en celbiologie kan worden beoordeeld of een fyto-extract, of een fractie daarvan, in staat is om de expressie (of transcriptie) van bepaalde genen die bij bepaalde gezondheidsproblemen betrokken zijn,  te beïnvloeden.
Voor deze analyse worden uiterst accurate en betrouwbare technieken gebruikt als PCR-real time, ook wel rtq-PCR genoemd. Bij dit soort onderzoek worden in-vitrotests uitgevoerd op cellen uit banken met gecertificeerde cellen, die gedurende een bepaalde tijd aan de betreffende verbinding worden blootgesteld, en vervolgens worden behandeld om het messenger-RNA (mRNA), het product van de transcriptie van het gen, te verzamelen en de kwantificeren.

Dit laboratorium houdt zich ook bezig met de veiligheidsaspecten van de fytocomplexen, met beoordelingstests van de celvitaliteit en andere in-vitrotests, waaronder proeven waarmee mechanische, niet-farmacologische handelingen kunnen worden vastgesteld, zoals het barrière-effect en slijmhechting, die nuttig kunnen zijn voor medische hulpmiddelen.