Fytochemisch onderzoek

Fytochemisch onderzoek

Fytochemisch onderzoek

Aboca voert dit soort onderzoek hoofdzakelijk uit in haar laboratoria, die beschikken over geavanceerde apparatuur als:

  • HPLC: high performance liquid chromatography;
  • LC-MS ionenval: spectrometer van massa in vloeibare fase met ionenval;
  • GS-MS: gas-massa, massaspectrometer gekoppeld aan een gaschromatograaf;

De gebruikte technieken zijn specifiek voor ieder soort te kwantificeren bestanddeel. Meer geavanceerde technieken zoals metabolomisch onderzoek (door middel van de LC-MS ionenval) zijn noodzakelijk om een ‘vingerafdruk’ van het fytocomplex te maken, die ideaal is voor routinematige kwaliteitscontrole, inclusief het aspect van de stabiliteit, bij planten een bijzonder problematische factor. Een ander zeer belangrijk aspect van de volledige karakterisering van de extracten/fracties is de mogelijkheid de biologische activiteit aan bepaalde chemische verbindingen te relateren.