Botanisch onderzoek

Botanisch onderzoek

Botanisch onderzoek

Aboca heeft wetenschappelijk onderzoek geïmplementeerd, dat intern wordt verricht.
Deze tak van onderzoek houdt zich niet alleen bezig met de klassieke bestudering van de anatomie en de fysiologie van de planten en het classificeren van de soorten en variëteiten, maar gaat verder.
Aboca heeft namelijk een tuin van geneeskrachtige kruiden aangelegd, een echt fytochemisch laboratorium in de open lucht dat door een team deskundigen wordt verzorgd en beheerd, en waar:

  • planten van bekende herkomst kunnen worden geteeld om de acclimatisering en de eventuele teelt en toepassing op grote schaal te bestuderen;
  • veilige en vastgestelde grondstoffen voor andere soorten onderzoek van het bedrijf kunnen worden gerealiseerd.

Een andere ontwikkeling die Aboca op het gebied van botanisch onderzoek heeft bewerkstelligd is het laboratorium van plantaardige genomica.
Dit laboratorium heeft als missie methoden te ontwikkelen (die worden gerationaliseerd op speciale protocollen) op grond van technieken van moleculaire biologie voor DNA om plantensoorten te identificeren die bij de kwaliteitscontrole van Aboca moeten worden gebruikt. Met deze protocollen kan onderscheid worden gemaakt tussen botanische soorten en eventuele variëteiten, of kan DNA in eindproducten worden gedetecteerd en dus worden getraceerd.
Daarmee kan een fundamenteel uitgangspunt voor het veilig gebruik van fytotherapeutische producten, namelijk de kwaliteitsgarantie worden gewaarborgd: de gebruikte plantensoorten kunnen immers precies worden geïdentificeerd.
Alleen de observatie van de fenotypische eigenschappen blijkt daartoe vaak ontoereikend, vooral als het gaat om verwerkt materiaal, terwijl de bestudering van de chemische en metabolische profielen soms grenzen kent die gelieerd zijn aan het deel van de plant dat is gebruikt, de ontwikkelingsfase, de herkomst of de verwerkingsprocessen waaraan het plantenmateriaal onderworpen is geweest.
De technieken van moleculaire biologie op grond van DNA-analyse zijn in staat deze problemen te verhelpen en hebben een groter onderscheidend vermogen dan chemische tests, en wel zodanig dat niet alleen plantensoorten, maar ook subsoorten en variëteiten kunnen worden geïdentificeerd.

Aboca gebruikt de methodes voor wetenschappelijk onderzoek ook in de teeltsector om:

  • de kwaliteit van de drogerij te verbeteren;
  • de productieopbrengst te vergroten;
  • een aantal agronomische eigenschappen te verbeteren (houding, koudebestendigheid, bestendigheid tegen een aantal plantenziekten, enz.).

Planten worden zo genetisch verbeterd door exemplaren met bepaalde eigenschappen te selecteren, zoals een compacte habitus, een bloeitijd of een hoog gehalte van een bepaalde stof. Door kruisingen worden hieruit geselecteerde planten met de gewenste eigenschappen (moederplanten) verkregen. Van de moederplanten wordt het zaad gewonnen dat voor de agrarische productie wordt gebruikt.