Afdeling kwaliteitscontrole

qualitàAboca controleert niet alleen kwaliteit, maar creëert ook Kwaliteit.
Voor Aboca betekent “kwaliteit creëren” het vervaardigen van geavanceerde, veilige en doeltreffende natuurlijke of biologische producten voor de gezondheid van de mens met respect voor het milieu.
Het hele productieproces, van zaadje tot eindproduct, is ontworpen en wordt uitgevoerd en voortdurend gecontroleerd volgens de verst ontwikkelde criteria in internationaal geldende Kwaliteitssystemen.
Tijdens het hele productieproces, van de grondstoffen via de laboratoria tot aan de eindproducten, controleert het personeel van de afdeling Kwaliteitscontrole of de wettelijke standaards in acht worden genomen, en ondersteunt het de productie bij het vinden van oplossingen voor alledaagse problemen door rechtstreeks assistentie te verlenen, toezicht te houden op de productieactiviteiten, en door te controleren of de productieprocessen en bewerkingsmethoden correct worden toegepast.

De Kwaliteitscontrole gaat ook buiten het bedrijf verder: Aboca heeft namelijk een aftersales-service opgezet die beroepswerkers en consumenten assistentie kan verlenen indien er met betrekking tot in de handel verkrijgbare producten problemen worden gesignaleerd.
Bij Aboca begeleidt de kwaliteit het product tot aan de toonbank dankzij de voortdurende bijscholing van de beroepswerkers over de te geven adviezen.

Om de productieprocessen en de procedures voor kwaliteitscontrole te verbeteren investeert Aboca voortdurend in onderzoeksprojecten waarmee haar instrumenten in de praktijk kunnen worden gebracht en die dus garanderen dat steeds striktere criteria in acht worden genomen.
Het hele kwaliteitssysteem wordt gemonitord en functioneert met het oog op een voortdurende verbetering.

De Kwaliteitsregels

Het bedrijf heeft speciaal personeel dat zich voortdurend bezighoudt met de toepassing van en de controle op deze regels, welke op internationaal niveau zijn vastgesteld in de richtsnoeren GAP, GMP en GLP.

 • G.A.P. – Good Agricultural Practices – een geheel van internationaal erkende en gevalideerde processen dat op agrarisch niveau wordt toegepast met het doel veilige grondstoffen te garanderen. Bij deze praktijken wordt rekening gehouden met de economische, sociale en milieuduurzaamheid.
 • G.M.P. - Good Manufacturing Practices  – dit zijn regels die onderdeel uitmaken van het kwaliteitssysteem en betrekking hebben op de productie en de controle van ingrediënten en eindproducten voor voedingsmiddelen, enz.
  Dit zijn aanwijzingen die de aspecten van de productie, testen en controle benadrukken die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het product. De GMP volgen een benadering die in zijn totaliteit de omgeving en de methoden van de productie, reiniging en controle in het laboratorium reguleert.

  De GMP volgen een holistische benadering volgens welke regels worden opgesteld voor de sectoren als geheel inclusief de methoden voor de productie, het wassen en laboratoriumcontrole.
  Een zeer belangrijk onderdeel van de GMP is dat ieder aspect van het proces, iedere activiteit en iedere handeling (zoals de ontvangst van de grondstof, de controles die daarop worden uitgevoerd, de productieactiviteiten en de reiniging van de installaties enz.) moet worden gedocumenteerd.
 • G.L.P. – Good Laboratory Practices  – dit zijn de beginselen volgens welke laboratoriumwerkzaamheden correct worden uitgevoerd.
  Aboca bedient zich van een intern laboratorium voor Kwaliteitscontrole en van gespecialiseerde externe laboratoria die de veiligheid controleren door te bepalen of de materie al dan niet chemische en microbiologische verontreinigingen bevat en of de productparameters (pH, vochtgehalte, viscositeit, enz.) die de stabiliteit ervan garanderen al dan niet in acht worden genomen.

  Het interne laboratorium controleert ook de werking van het product door het gehalte van voor de werking verantwoordelijke werkzame stoffen vast te stellen.

qualitàKwaliteitscertificaten

Het Kwaliteitssysteem van Aboca wordt verder voortdurend gecontroleerd door externe inspectiediensten overeenkomstig gestandaardiseerde internationale normen:

 • ISO-CERTIFICAAT: het Kwaliteitssysteem van Aboca, dat is gebaseerd op de G.M.P., wordt gecertificeerd volgens de ISO-normen.
  Op grond van deze internationaal erkende normen kan op vrijwillige basis een certificaat van externe instellingen worden verkregen.
  Als dit certificaat eenmaal is verkregen, worden er regelmatig controles uitgevoerd om te controleren of nog steeds aan de door de norm vereiste standaard wordt voldaan.
  Aboca heeft een ISO 9001-certificaat voor het algemene kwaliteitsbeheersysteem, een ISO-13485-certificaat voor het kwaliteitsbeheersysteem voor Medische Hulpmiddelen, en een ISO-14000-certificaat voor het milieubeheersysteem.
 • BIOLOGISCH CERTIFICAAT VOOR PROCES EN PRODUCT – Alle productieprocessen (agrarische en verwerkingsprocessen) worden zodanig uitgevoerd dat natuurlijke of biologische producten worden verkregen.
  De biologische producten worden gegarandeerd, gecontroleerd en gecertificeerd door het CCPB (Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici, controle-instantie voor biologische producten), een door het Italiaanse Ministerie van Landbouw-, Bosbouw- en Voedingsbeleid erkende controle- en certificatie-instantie.
  Meer in het bijzonder heeft Aboca zowel het Certificaat van Biologisch Bedrijf, dat overeenkomstig de EG-verordening 834/2007 het productieproces van zaadje tot product certificeert, als het Certificaat voor het Product, een garantie dat het eindproduct conform de geldende voorschriften is.
  Aboca heeft het productcertificaat eerst verkregen voor voedingssupplementen, en heeft het vervolgens uitgebreid, door particuliere regelingen te promoten en zich erbij aan te sluiten, tot Medische Hulpmiddelen en Cosmeticaproducten, steeds met het strenge toezicht van het CCPB.

De toepassing van internationale regels, aandacht voor iedere fase van het proces, alomvattende controle en betrokkenheid van het personeel maken dat kwaliteit bij Aboca het resultaat is van een gezamenlijke inspanning. 

Bij notariële akte van 24 augustus 2018 heeft Aboca zijn statuten gewijzigd en is het een 'benefit corporation'...
GrinTuss, gekozen door de Portugese apotheken, wint de prijs Almofariz 2018, georganiseerd door het tijdschrift...
COLILEN IBS wint de iDermo Bronce Prijs voor het Beste Innovatieve Product in Farmacie
Barcellona, 7 juni – Honderdzeventig vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie zijn samengekomen voor de...
Informatie
Informatie

Wilt u informatie ontvangen over Aboca, onze producten en onze activiteiten?

Neem contact met ons op