Klinisch onderzoek

ricerca clinicaAboca doet Klinisch Onderzoek, dat wil zeggen, experimenten op de mens, vooral wanneer het eindproduct dat fracties/extracten van fytocomplexen bevat bijzonder innovatief is en verdere wetenschappelijke onderbouwing, naast Bibliografisch of Preklinisch Onderzoek, nuttig kan zijn.
De bijzonderheid van het product moet het resultaat zijn van een ongebruikelijke combinatie van planten, een bijzondere chemische samenstelling van de fracties, een nieuwe gebruiksbestemming of een dermate specifiek gezondheidsprobleem dat de in vivo e in vitro uitgeprobeerde modellen onvoldoende voorspellend zijn.

 

Bij notariële akte van 24 augustus 2018 heeft Aboca zijn statuten gewijzigd en is het een 'benefit corporation'...
GrinTuss, gekozen door de Portugese apotheken, wint de prijs Almofariz 2018, georganiseerd door het tijdschrift...
COLILEN IBS wint de iDermo Bronce Prijs voor het Beste Innovatieve Product in Farmacie
Barcellona, 7 juni – Honderdzeventig vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie zijn samengekomen voor de...
Informatie
Informatie

Wilt u informatie ontvangen over Aboca, onze producten en onze activiteiten?

Neem contact met ons op