Τα προϊόντα μας | Εντερικά αέρια

Finocarbo Plus

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ