Πού θα μας βρείτε

Τα προϊόντα Aboca μπορείτε να τα βρείτε στα φαρμακεία, στα παραφαρμακεία και στα καταστήματα με βότανα και εναλλακτικά θεραπευτικά μέσα.

Η επιλογή των επαγγελματικών διαύλων και οι αξιόλογες επενδύσεις στην επιμόρφωση των επαγγελματιών εγγυώνται στον τελικό πελάτη την παροχή μίας έγκυρης και εξατομικευμένης συμβουλής.