Κλινική

Η Κλινική έρευνα αποτελεί ένα βασικό εργαλείο εξεύρεσης της αγωγής ή τρόπων χορήγησης της αγωγής με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Η Aboca ανατρέχει στην Κλινική έρευνα, δηλαδή στη διενέργεια πειραμάτων στον άνθρωπο, κυρίως όταν το τελικό προϊόν, που περιέχει κλάσματα/εκχυλίσματα φυτοσυμπλεγμάτων, είναι ιδιαίτερα πρωτοποριακό και ενδέχεται να χρειαστεί να συνδυαστεί, εκτός από τη Βιβλιογραφική ή Προκλινική έρευνα, με κάποιο επιπλέον επιστημονικό βοήθημα.

Η ιδιαιτερότητα του προϊόντος μπορεί να οφείλεται σε έναν ασυνήθιστο συνδυασμό φυτών, σε μια ιδιαίτερη χημική σύσταση των κλασμάτων, σε έναν καινούριο προορισμό χρήσης ή σε ένα πρόβλημα υγείας τόσο ιδιαίτερο που τα πειραματικά μοντέλα in vivo και in vitro να αποδεικνύονται ανεπαρκή σε προγνωστικό επίπεδο.

Η κλινική δοκιμή πρέπει να ορίζεται και να διεξάγεται σύμφωνα με επιστημονικές αρχές συγκεκριμένης κωδικοποίησης προκειμένου να είναι καθολικά κατανοητές και τα αποτελέσματά τους να έχουν καθολική εφαρμογή.

Αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε δημόσια ή ιδιωτικά κέντρα υγείας με υπουργική εξουσιοδότηση για τη διενέργεια μελετών στον άνθρωπο και κάθε δοκιμή πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση στην Επιτροπή Δεοντολογίας, έναν ανεξάρτητο οργανισμό που αποτελείται από προσωπικό υγείας και μη και το οποίο εγγυάται τη δυνατότητα πραγματοποίησης του έργου κλινικής έρευνας, τη δεοντολογική και επιστημονική του ορθότητα καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων που συμμετέχουν στη μελέτη.

Η ολοκληρωμένη έρευνα και ανάπτυξη της Aboca ανταμείφθηκε και πάλι στην Ισπανία. Κατά το έτος της 40ης επετείου της, η...
Το Μουσείο Aboca βράβευσε η Ιταλική Ένωση Ξένου Τύπου το Σάββατο 18 Νοεμβρίου στο Asti στα πλαίσια του «Premio del...
Η επιστημονική έρευνα επί των φυτικών και τεχνητών ουσιών έφεραν τη διάκριση του Επίτιμου Διδάκτορα στην "Μικροβιακή...
Πληροφορίες
Πληροφορίες

Επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες για την Aboca, για τα προϊόντα και τις δραστηριότητές μας;

Επικοινωνήστε μαζί μας