Ολοκληρωμένη έρευνα

Η πρωτοποριακή ικανότητα της Aboca είναι το αποτέλεσμα πολύ μεγάλων επενδύσεων σε διάφορους τομείς έρευνας που συνιστούν μια ολοκληρωμένη έρευνα: Ιστορική έρευνα, Επιστημονική έρευνα (Βοτανική, Φυτοχημική, Προκλινική, Γενετική, Κλινική, Τεχνολογίας-μορφής) και Οικολογική έρευνα.

Πριν από κάθε είδος Επιστημονικής έρευνας, διεξάγεται μια ενδελεχής βιβλιογραφική έρευνα.

Ιστορική

Μεθοδική μελέτη των ιστορικών κειμένων που αποσκοπεί στην ανεύρεση αρχαίων θεραπευτικών μέσων για τα διάφορα προβλήματα υγείας, τα οποία ακόμα και σήμερα μας ταλαιπωρούν.
Μάθετε περισσότερα

Βοτανική

Ο Φαρμακευτικός Κήπος της Aboca: ένα φυτοχημικό εργαστήριο στο ύπαιθρο.
Μάθετε περισσότερα

Φυτοχημική

Στα εργαστήρια, προηγμένοι εξοπλισμοί και πρωτοποριακές τεχνικές.
Μάθετε περισσότερα

Προκλινική

Αναγνώριση της δράσης και της αποτελεσματικότητας των φυτικών εκχυλισμάτων ή των μειγμάτων τους.
Μάθετε περισσότερα

Κλινική

Ένα επιπλέον επιστημονικό βοήθημα για την εξεύρεση ολοένα πιο αποτελεσματικών θεραπειών.
Μάθετε περισσότερα

Γενετική

Για την αξιολόγηση της επίδρασης ενός φυτοεκχυλίσματος στη μεταγραφή γονιδίων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.
Μάθετε περισσότερα

Τεχνολογίας-μορφής

Σημαντικές επενδύσεις και συνεχείς καινοτομίες σε όλους τους τομείς όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία.
Μάθετε περισσότερα

Οικολογική

Διεθνείς επιστήμονες και ερευνητές που πραγματεύονται την περίπλοκη σχέση μεταξύ ανθρώπου, φύσης και επιστήμης.
Μάθετε περισσότερα