Τομέας γεωργίας

“Η έρευνα στον τομέα της γεωργίας είναι το σημείο σύγκλισης μεταξύ της επιστήμης και της φύσης, βασικές αρχές στις οποίες θεμελιώνεται ο κόσμος της Aboca”
Σάρα Μερκάτι – Γεωργική έρευνα

Τομέας γεωργίας
Τομέας γεωργίας
Τομέας γεωργίας
Τομέας γεωργίας
Τομέας γεωργίας
Τομέας γεωργίας
Τομέας γεωργίας
Άνθρωποι και δραστηριότητες