Άνθρωποι και δραστηριότητες

“Στην Aboca είναι έντονη η αίσθηση ότι ανήκουμε όλοι στην ίδια ομάδα. Νιώθουμε σαν σύνολο ότι συνεισφέρουμε σε ένα σημαντικό έργο, ότι εργαζόμαστε για έναν ανώτερο σκοπό: την ανθρώπινη υγεία με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον. Αυτό μας δίνει την ώθηση να έχουμε ένα υψηλό κίνητρο και να εργαζόμαστε με πάθος.”

Σάρα Σερόνι – συντάκτρια διαφημιστικών κειμένων