Η ABOCA ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BENEFIT

Η εταιρεία, η οποία ξεκινάει από μια συστημική θεώρηση της ζωής και μέσα από την επιστήμη επανασχεδιάζει τον τρόπο με τον οποίο φροντίζει τον άνθρωπο, αποφάσισε να υιοθετήσει το νομικό μοντέλο του οποίου η ίδια υπήρξε πρωτοπόρος, τόσο σε επίπεδο αποστολής όσο και επιχειρηματικής πολιτικής. Χάρη σε αυτό το καινούργιο νομικό πλαίσιο, που πρόσφατα εισήχθηκε στην Ιταλία, οι επιχειρήσεις έχουν μια καινούργια δυνατότητα: να επιβεβαιώσουν στο εταιρικό καταστατικό, μαζί με την επιδίωξη του κέρδους, στόχους κοινής ωφέλειας ως συστατικά στοιχεία της επιχείρησης.

Μετά τη μετατροπή σε benefit της εταιρείας AFAM, Δημοτική Φαρμακευτική Εταιρεία (Δημοτικά Φαρμακεία Φλωρεντίας)* της οποίας επικεφαλής είναι η Apoteca Natura, η οποία είναι επίσης μια επιχείρηση υπό την ομπρέλα του Ομίλου Aboca, ήρθε τώρα η σειρά της ίδιας της Aboca.

Για να καταστεί ακόμη πιο εμφανής η δέσμευση για το Κοινό Καλό, η Aboca θεσπίζει επίσημα μια συμφωνία για μια νέα αρμονία μεταξύ Επιχείρισης – Φύσης – Κοινότητας.

Πράγματι, ήδη από την ημέρα που ιδρύθηκε, η Aboca δεσμεύθηκε να προωθήσει μια διάχυτη ευημερία για τον Άνθρωπο, την Εταιρεία και το Περιβάλλον, με προσανατολισμό την Ποιοτική Ανάπτυξη νοούμενη ως μια διαφορετική θεώρηση της αξίας στην οποία η ανάπτυξη δεν περνά μέσα από μια ανυπέρβλητη αύξηση της ποσότητας των εμπορευμάτων και της κατανάλωσης, αλλά μέσα από την αλλαγή του συστήματος στο οποίο αναδύονται τα ποιοτικά στοιχεία της πραγματικής προόδου της ανθρωπότητας, όπως υποστηρίζει ο Fritjof Capra.

Η κρίσιμη πρόκληση, συνεχίζοντας τα λόγια του Φυσικού και Θεωρητικού των συστημάτων, θεμελιωτή και Διευθυντή του Center for Ecoliteracy στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια, που συνεργάζεται με την Aboca εδώ και χρόνια σε πολιτιστικό επίπεδο, είναι η εξέλιξη προς ένα οικονομικά, κοινωνικά και οικολογικά βιώσιμο σύστημα.

“Η επιχείρηση έρχεται να προστεθεί στο ζωντανό σύστημα και θα πρέπει να μοιραστεί τους κανόνες προκειμένου η βιωσιμότητα να μην είναι πλέον μόνο αντιστάθμισμα των εξωτερικών παραγόντων της παραγωγής, αλλά ένα συστατικό στοιχείο της ίδιας της επιχείρησης. Οι αξίες που επιδιώκουμε υπήρχαν πάντα μέσα στο DNA μας και σήμερα μπορούμε να αποδείξουμε ότι αυτή η προσέγγιση είναι με τη σειρά της ένας παράγοντας επιτυχίας. Η δημιουργία αξίας για την εταιρεία είναι η πρώτη προϋπόθεση που επιτρέπει σε επιχειρήσεις σαν τη δική μας να εδραιωθεί στην αγορά” δηλώνει ο Μάσιμο Μερκάτι, διευθύνων σύμβουλος της Aboca Spa Società Agricola.

Όπως όλες οι Εταιρείες Benefit που ενσωματώνουν και καθιστούν εμφανείς τους στόχους κοινού οφέλους στο καταστατικό τους, έτσι και η Aboca δεσμεύεται να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις επιπτώσεων που θα πιστοποιούνται από έναν τρίτο φορέα ο οποίος, μέσω του επονομαζόμενου Benefit Impact Assesment (Αξιολόγηση Επιπτώσεων Οφέλους) (BIA), θα αξιολογεί την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η εταιρεία και θα επισυνάπτει αυτήν την έκθεση στον εταιρικό ισολογισμό.

Η δημιουργία κοινής αξίας για την Aboca εκφράζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση με τέσσερις περιοχές δράσης: έρευνα και καινοτομία, βελτίωση του περιβάλλοντος, πολιτισμός και κοινότητα, αξία στους ανθρώπους.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Έρευνα και ανάπτυξη 100% φυσικών μοριακών συμπλόκων, επαρκώς εξελιγμένα και τα οποία παρασκευάζονται μέσα από τεχνολογικά προηγμένες παραγωγικές διαδικασίες, προκειμένου να βελτιωθεί η υγεία των ανθρώπων. Η φυσικότητα των προϊόντων και η έρευνα με στόχο την αποφυγή ουσιών χημικής σύνθεσης, μη βιοδιασπώμενων και ξένων προς τον κύκλο ζωής, βρίσκονται στη βάση ενός νέου συστημικού οράματος για την υγεία. Όραμα που στοχεύει στην εκ νέου θεώρηση της ανθρώπινης φυσιολογίας προκειμένου να βρεθούν αποτελεσματικές και ασφαλείς θεραπευτικές λύσεις για μια βιώσιμη υγεία.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διάδοση πρακτικών που σέβονται και βελτιώνουν το περιβάλλον και, πιο συγκεκριμένα, τη βιολογική γεωργία, όπως το σύστημα καλλιέργειας που βασίζεται στο σεβασμό των φυσικών πόρων, τη βιοποικιλότητα και τη ζωτικότητα των εδαφών.

ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Δημιουργία ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος που θα ενισχύσει τη βελτίωση της ευημερίας των ανθρώπων, προκειμένου να αναπτυχθεί το δυναμικό κάθε ατόμου και να αυξηθεί η υπερηφάνεια ότι εργάζεται με την εταιρεία.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Συγκεκριμένος προσανατολισμός στην πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται η επιχείρηση, με πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και το κοινό καλό.

Σχετικά με τις εταιρείες Benefit
Αυτή η καινοτόμος νομική μορφή επιχείρησης ξεκίνησε να ισχύει στην Ιταλία το 2016 (Νόμος της 28ης Δεκεμβρίου 2015, αρ. 208, παρ. 376-383 και παραρτήματα 4 – 5, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg), πρώτη χώρα στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ και έχει υιοθετηθεί μέχρι σήμερα από 3.000 επιχειρήσεις στον κόσμο, από τις οποίες 300 στην Ιταλία. Η διαχείριση της εταιρείας benefit απαιτεί από τους manager να εξισορροπήσουν το συμφέρον των μετόχων και το συμφέρον της συλλογικότητας. Οι εταιρείες benefit πρέπει να διορίσουν ένα υπεύθυνο επιπτώσεων στην εταιρεία και δεσμεύονται να αναφέρουν με διαφάνεια και πληρότητα τις δραστηριότητες με μια ετήσια έκθεση επίπτωσης, η οποία ο νόμος απαιτεί να συντάσσεται με βάση αναγνωρισμένα πρότυπα αξιολόγησης. Η Aboca υιοθέτησε ως αναφορά για την έκθεση επίπτωσης την αρχιτεκτονική του B Impact Assessment, που αναπτύχθηκε από το 2006 από την B Lab, μη κερδοσκοπικό φορέα για την προώθηση της πιστοποίησης B Corporation (bimpactassessment.net/societ%C3%A0-benefit).

 
 
Σε πρώτο πλάνο
Η εταιρεία, η οποία ξεκινάει από μια συστημική θεώρηση της ζωής και μέσα από την επιστήμη επανασχεδιάζει τον τρόπο με...
Με ψήφους από τα πορτογαλικά φαρμακεία το GrinTuss κερδίζει το βραβείο Almofariz 2018, το οποίο διοργανώνεται από το...
Το COLILEN IBS κερδίζει το Βραβείο iDermo Bronce  ως το Καλύτερο Καινοτόμο Προϊόν φαρμακείου
Βαρκελώνη, 7 Ιουνίου – Στην τελετή απονομής που διεξήχθη στις 5 Ιουνίου στην Κάσα Μιλά της Βαρκελώνης, ένα από τα πιο...
Πληροφορίες
Πληροφορίες

Επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες για την Aboca, για τα προϊόντα και τις δραστηριότητές μας;

Επικοινωνήστε μαζί μας