Συμπύκνωση

Συμπύκνωση

Συμπύκνωση

Η συμπύκνωση συντελείται με εξάτμιση του αλκοολικού εκχυλίσματος υπό κενό.

Με αυτόν τον τρόπο οι ενώσεις που υπάρχουν στο υγρό εκχύλισμα συμπυκνώνονται χωρίς να υποβαθμίζονται.