Λυοφιλίωση

Λυοφιλίωση

Λυοφιλίωση

Η λυοφιλίωση αποτελεί τον πυρήνα παραγωγής της Aboca, το στάδιο που την καθιστά πραγματικά μοναδική.

Η Aboca υιοθέτησε για πρώτη φορά τη διαδικασία της λυοφιλίωσης στα εκχυλίσματα από φαρμακευτικά φυτά, για να διατηρήσει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και το περιεχόμενό τους σε ενεργά συστατικά, αποφεύγοντας τη χρήση εκδόχων ή τεχνητών βοηθητικών ουσιών.

Η λυοφιλίωση συνίσταται στην ταχεία ψύξη του προϊόντος (σε θερμοκρασίες κάτω των -50°C) και στη μετέπειτα αφαίρεση του υγρού συστατικού του εκχυλίσματος με εξάχνωση, δηλαδή με απευθείας μετατροπή του από στερεό σε αέριο.

Χάρη στη λυοφιλίωση, επιτυγχάνονται συνεπώς ξηρά εκχυλίσματα 100% φυσικά, χωρίς έκδοχα, διαλύτες, τοξικά υπολείμματα σε συμπυκνωμένη μορφή σε σύγκριση με την αρχική δρόγη.