Εκχύλιση

Εκχύλιση

Εκχύλιση

Η εκχύλιση είναι ένα στάδιο ζωτικής σημασίας, ένας τομέας όπου η Aboca επενδύει ανελλιπώς σε έρευνα και πόρους και όπου κατέχει πολύτιμη τεχνογνωσία που της επιτρέπει να αποκομίζει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει το φυτοσύμπλεγμα.

Για κάθε βότανο έχει καθοριστεί επακριβώς ο κύκλος εκχύλισης ο οποίος συνυπολογίζει τα χαρακτηριστικά της δρόγης που θα υποστεί εκχύλιση, τα ενεργά συστατικά που θα πρέπει να συμπυκνωθούν, την παραδοσιακή χρήση κλπ. Έτσι, ο κύκλος προκαθορίζει με ακρίβεια τους τρόπους εκχύλισης:

  • το διαλύτη που θα χρησιμοποιηθεί και τον αλκοολικό του τίτλο,
  • τη σχέση δρόγης / διαλύτη,
  • τη θερμοκρασία,
  • τις ώρες εκχύλισης,
  • τον αριθμό διαδοχικών εκχυλίσεων.

Η αλκοόλη που χρησιμοποιείται είναι αιθανόλη σίτου, είτε βιολογική είτε συμβατική. Η Aboca έχει αποκλείσει εξαρχής τη χρήση χημικών διαλυτών (εξάνιο, ακετονιτρίλιο, μεθυλενοχλωρίδιο, μεθανόλη) και προτιμά αντ’αυτού τη χρήση νερού με αιθανόλη, που, εκτός του ότι είναι φυσικά συστατικά 100%, δεν επιβαρύνουν καθόλου το περιβάλλον και είναι πλήρως ατοξικά.

Πέρα από την αφοσίωσή της στα φυσικά συστατικά, η Aboca πιστεύει στη χρήση των φυτοσυμπλεγμάτων στη φυτοθεραπεία και για το λόγο αυτό προτιμά τα είδη εκχύλισης που της επιτρέπουν να συμπυκνώνει τα ενεργά συστατικά και ταυτόχρονα να εξασφαλίζει την ύπαρξη και όλων των βοηθητικών ουσιών που συνιστούν το φυτοσύμπλεγμα.