Αποξήρανση

Αποξήρανση

Αποξήρανση

Για κάθε μέρος του φυτού, η Aboca έχει προσδιορίσει επακριβώς την απαρέγκλιτη διαδικασία αποξήρανσης βάσει των στόχων που έχει προκαθορίσει για το κάθε φυτό.

Η αποξήρανση, μια διαδικασία που έχει αυτοματοποιηθεί πλήρως για να εξασφαλίζει επαναληπτικότητα και τυποποίηση, συντελείται σε ειδικούς φούρνους με κυκλοφορία θερμού αέρα, σε θαλάμους βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα σε ελεγχόμενη θερμοκρασία και υγρασία (μεταξύ 40° και 60° c) και ολοκληρώνεται σε διαφορετικούς χρόνους που κυμαίνονται από 30 έως 150 ώρες.

Φυσικο-μηχανική επιλογή
Από την ανεπεξέργαστη πρώτη ύλη για να φτάσει στη δρόγη, το μέρος του φυτού που περιέχει τα ενεργά συστατικά περνά από το στάδιο επιλογής, μια διαδικασία επεξεργασίας όπου με τη βοήθεια των κατάλληλων μηχανημάτων καταλήγουμε σε ένα προϊόν απόλυτα καθαρό, διαμετρημένο και ομοιογενές σε όλα του τα χαρακτηριστικά.

Η διαδικασία επιλογής συνίσταται σε πολυάριθμες συγκεκριμένες διαδικασίες: απομίσχωση, διαχωρισμός, κοσκίνισμα, κοπή και διαμέτρηση.