Παράγουμε

Παράγουμε

Παράγουμε

Από τον σπόρο μέχρι το τελικό προϊόν παράγουμε για να δημιουργήσουμε ποιότητα. Όλα γίνονται στις εγκαταστάσεις μας, μέσα από έναν πλήρως καθετοποιημένο κύκλο παραγωγής.

Η ποιότητα για μας είναι πέρα από την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των προϊόντων, βασίζεται στην φυσικότητα 100%, την καινοτομία σύνθεσης και τον σεβασμό για το περιβάλλον, με ιδιαίτερη έμφαση στην αειφορία, που στην πράξη σημαίνει να καλλιεργούμε οργανικά, να ακολουθούμε το σύνολο του κύκλου παραγωγής, να χρησιμοποιούμε ανακυκλώσιμα υλικά.

Αναπτύσσουμε και παράγουμε 69 γραμμές αποτελεσματικών και ασφαλών προϊόντων, σε 15 διαφορετικές φαρμακευτικές μορφές για την κάλυψη 63 αναγκών υγείας. Τα προϊόντα μας, 100% φυσικά ή/και οργανικά, χωρίζονται σε εξελιγμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, που ανήκουν στις κατηγορίες Ι, ΙΙa και ΙΙb, με βάση φυσικά μοριακά σύμπλοκα, Καινοτόμα συμπληρώματα διατροφής, τιτλοδοτημένα και τυποποιημένα σύμφωνα με την επίσημη φαρμακοποιία και Βιολογικά προϊόντα για τοπική χρήση, που χαρακτηρίζονται από την παρουσία συστατικών φυσικής προέλευσης και συστατικών βιολογικής γεωργίας.

Μέσα από μια καθετοποιημένη αλυσίδα παραγωγής διασφαλίζουμε την τήρηση αυστηρών προτύπων ποιότητας σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας, διασφαλίζοντας την ποιότητα της πρώτης ύλης και των οργανοληπτικών της χαρακτηριστικών με διαδικασίες μετασχηματισμού και παραγωγής που δεν περιλαμβάνουν τη χρήση συνθετικών χημικών ουσιών.