καλλιέργειες

καλλιέργειες

Καλλιεργούμε άμεσα πάνω από 80 είδη φαρμακευτικών φυτών σε 1.400 εκτάρια γης μεταξύ Τοσκάνης και της Ούμπρια, σύμφωνα με τη μέθοδο της βιολογικής γεωργίας. Η βιολογική γεωργία, όπως ρυθμίζεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 834/2007, προβλέπει τον αποκλεισμό των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων χημικής σύνθεσης και την απαγόρευση της χρήσης ΓΤΟ.

Ανακαλύψτε τα φυτά που καλλιεργούμε

καλλιέργειες