Καλλιεργούμε

Καλλιεργούμε

Καλλιεργούμε

Καλλιεργούμε άμεσα πάνω από 80 είδη φαρμακευτικών φυτών σε 1.400 εκτάρια γης μεταξύ Τοσκάνης και της Ούμπρια, σύμφωνα με τη μέθοδο της βιολογικής γεωργίας. Η βιολογική γεωργία, όπως ρυθμίζεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 834/2007, προβλέπει τον αποκλεισμό των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων χημικής σύνθεσης και την απαγόρευση της χρήσης ΓΤΟ.

Ο κύκλος της γεωργικής παραγωγής ξεκινά από την παραγωγή του σπόρου και τελειώνει με τη συλλογή-ξήρανση του φυτού. Ο άμεσος έλεγχος όλων των σταδίων της παραγωγής επιτρέπει να επιτευχθεί μια πρώτη ύλη υψηλής ποιότητας, με υψηλό επίπεδο τυποποίησης, διασφαλίζοντας παράλληλα την απουσία φυτοφαρμάκων και ρύπων.

Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες φυτών είναι το αποτέλεσμα μιας επιλογής που μας επιτρέπει να τις προσαρμόσουμε στο περιβάλλον καλλιέργειας. Η συλλογή των βοτάνων γίνεται κατά τη διάρκεια της ιαματικής περιόδου, δηλαδή κατά την περίοδο κατά την οποία το φυτό παρέχει τη μέγιστη ποσότητα φυτοσυμπλόκου, ποιοτικά και ποσοτικά.

Οι καλλιεργητικές τεχνικές που υιοθετούμε διατηρούν τη δομή και τη βιολογική ισορροπία του εδάφους, έτσι ώστε η εταιρεία μας από το 2016 είναι στο σύστημα πιστοποίησης Biodiversity Alliance που αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο της βιοποικιλότητας του εδάφους.

Τα φαρμακευτικά φυτικά είδη που δεν μπορούν να καλλιεργηθούν στο περιβάλλον μας τα προμηθευόμαστε μέσω διεθνών βιομηχανικών συμφωνιών που μας επιτρέπουν να διασφαλίζουμε τα ίδια πρότυπα ποιότητας.

Η εμπειρία, η έρευνα, η καινοτομία μας καθιστούν πρόδρομους ενός συστήματος καλλιέργειας που βασίζεται στο σεβασμό των φυσικών πόρων, του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.