Οι αξίες μας

Η ιστορία της εταιρείας μας είναι μια μεγάλη ιστορία καινοτομίας

Με τα χρόνια, τα πιο σημαντικά στάδια, οι στιγμές που σημάδεψαν την εξέλιξη μας, φέρουν το σήμα της επιστημονικής έρευνας.

Σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, η λέξη κλειδί είναι η καινοτομία: η επιλογή του οργανικού και 100% φυσικού τομέα, με τις αποκλειστικές διαδικασίες εκχύλισης και μετατροπής που πραγματοποιούνται σύμφωνα με φαρμακευτικά πρότυπα, μέχρι τη δημιουργία δικτύων επιλεκτικής διανομής, ικανών να φέρουν το φυσικό προϊόν στην αλυσίδα εφοδιασμού της υγειονομικής περίθαλψης. 

Η λογική της ολικής καινοτομίας χαρακτηρίζει σήμερα την αναπτυξιακή μας πορεία: καινοτομία ιδεών και προϊόντος σημαίνει επανεξέταση των μηχανισμών της παθοφυσιολογίας και ταυτόχρονα, έρευνα στη φύση για τις πιο κατάλληλες ουσίες για την επίλυση του προβλήματος, επανεξετασμένου υπό το φως των νέων επιστημονικών ευρημάτων. 

Οι επιλογές μας καθοδηγούνται από τις αξίες που με την πάροδο του χρόνου έχουν καθιερωθεί: πρώτα απ’ όλα η συνέπεια να θέλουμε να βρούμε μόνο στη φύση λύσεις για την υγεία και την ευημερία, συνοδευόμενη από την ταπεινότητα που μεταφράζεται σε συνεχείς επενδύσεις για να αποδείξουμε την επιστημονική εγκυρότητα των ιδεών μας και για την κατάρτιση των χιλιάδων εργαζομένων στην υγεία. 

Όλα αυτά συνεπάγονται μια ισχυρή δέσμευση και μια εργασία ποιότητας, που προϋποθέτει την εστίαση στους ανθρώπους για να καταφέρουμε κάτι καινούργιο που να είναι σημαντικό όχι μόνο σήμερα αλλά και στο μέλλον.

Ταπεινότητα, nα μην παραμείνουμε στο εξειδικευμένο τμήμα της αγοράς, αλλά και να δεχτούμε τη σύγκριση με τους άλλους

Συνέπεια, aναζήτηση μόνο στη φύση λύσεων για την υγεία και τήρηση των υποσχέσεων

Εργασία, eυθύνη και δέσμευση για την υψηλότερη ποιότητα