Μουσείο Aboca

Μουσείο Aboca

Το μουσείο της Aboca, το αυθεντικό και μοναδικό Μουσείο των Βοτάνων, ανακτά και μεταβιβάζει τη χιλιετή ιστορία της σχέσης μεταξύ του Ανθρώπου και των Φυτών.
Μουσείο Aboca

Η μουσειακή διαδρομή Βότανα και Υγεία ανά τους Αιώνες, στην επιβλητική αναγεννησιακή έδρα του ΣανΣεπόλκρο, διαδίδει την αρχαία παράδοση των  Φαρμακευτικών Φυτών με τη βοήθεια των πηγών του παρελθόντος: πολύτιμα βοτανολόγια, βιβλία φαρμακευτικής βοτανικής, αρχαία γουδιά, κεραμικά και υαλικά.

Η υποβλητική και πιστή αναπαράσταση αρχαίων εργαστηρίων οδηγεί τον επισκέπτη σε ένα συναρπαστικό ταξίδι όπου η περιέργεια, οι ανέκδοτες διηγήσεις και τα φυσικά αρώματα συνυφαίνουν την ιστορία των βοτάνων ανά τους αιώνες.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Μουσείου Aboca