Φυτοχημική

Φυτοχημική

Φυτοχημική

Η Aboca διεξάγει αυτό το είδος έρευνας κυρίως εντός των εργαστηρίων της που διαθέτουν προηγμένους εξοπλισμούς όπως για παράδειγμα:

HPLC: υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης,
LC-MS παγίδα ιόντων: φασματόμετρο μάζας στην υγρή φάση με παγίδα ιόντων,
GC-MS: Αέριο-μάζα, φασματόμετρο μάζας σε συνδυασμό με αεριοχρωματογράφο.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι εξειδικευμένες για τον τύπο του συστατικού που πρέπει να αποτιμηθεί. Οι πιο προηγμένες τεχνικές όπως η Μεταβολομική (μέσω LC-MS παγίδα ιόντων) χρησιμοποιούνται ανελλιπώς για να αποκομίσουμε το ‘’αποτύπωμα’’ του φυτοσυμπλέγματος, ιδανικού βοηθήματος για τον τακτικό έλεγχο ρουτίνας που περιλαμβάνει και την αξιολόγηση της σταθερότητας, μίας παραμέτρου με ιδιαίτερες δυσκολίες στα φυτά.

Μια άλλη αλλά εξίσου σημαντική παράμετρος που συνδέεται με τον πλήρη χαρακτηρισμό του φυτοσυμπλέγματος είναι η δυνατότητα συσχέτισης της βιολογικής δράσης των φυτών με συγκεκριμένες χημικές ενώσεις.