Τεχνολογίας-μορφής

Τεχνολογίας-μορφής

Τεχνολογίας-μορφής

Η Aboca ανέκαθεν επενδύει στην Τεχνολογική έρευνα. Στην αρχή ήταν απαραίτητο για να αναδειχθεί σε μια σύγχρονη και ανταγωνιστική εταιρεία και να είναι σε θέση να εγγυάται αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και ποιότητα για τα προϊόντα της.

Η τεχνολογία που βρισκόταν στην υπηρεσία της βοτανολογίας τη δεκαετία του ’70, όταν γεννήθηκε η Aboca, ήταν στην πραγματικότητα παρωχημένη από επιστημονικής και τεχνολογικής άποψης και δεν κάλυπτε την επείγουσα ανάγκη για υγεία και ευεξία.

Η πρακτική αυτή προσέγγιση που αποσκοπούσε στην τεχνολογική καινοτομία αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη που έδωσε τη δυνατότητα στην Aboca να αναδειχθεί στην κορυφαία εταιρεία του τομέα.

Η Τεχνολογική έρευνα συνεχίστηκε με την πάροδο των χρόνων και οδήγησε σε καινοτομίες τόσο στις διαδικασίες όσο και στο ίδιο το προϊόν, προς όφελος όχι μόνο της εταιρείας αλλά ολόκληρης της βοτανολογίας.

Οι τεχνολογικές καινοτομίες της Aboca, πολλές από τις οποίες έχουν κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εκτείνονται από τον τομέα της γεωργίας μέχρι τον τομέα της συντήρησης και της μεταποίησης.

Η Aboca διενεργεί διαδικασίες εκχύλισης με μοναδικό διαλύτη ένα μείγμα νερού με αλκοόλη σε διάφορες διαβαθμίσεις και επιπλέον χρησιμοποιεί τη λυοφιλίωση (εξάχνωση σε χαμηλή θερμοκρασία και υπό κενό) ως τη βασική διαδικασία εκχύλισης που δεν απαιτεί χρήση αδρανών εκδόχων.

Έτσι εξασφαλίζεται η αποτελεσματική συμπύκνωση των ενεργών συστατικών αλλά και η διατήρηση στο ακέραιο των λειτουργικών ουσιών του φυτοσυμπλέγματος.

Πράγματι, στη διαδικασία λυοφιλίωσης δεν προβλέπεται επεξεργασία σε υψηλές θερμοκρασίες και ο μεγάλος βαθμός αφυδάτωσης του λυοφιλιωμένου εκχυλίσματος εγγυάται την άριστη διατήρησή του στο χρόνο.