Κλινική

Κλινική

Κλινική

Η Κλινική έρευνα αποτελεί ένα βασικό εργαλείο εξεύρεσης της αγωγής ή τρόπων χορήγησης της αγωγής με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Η Aboca ανατρέχει στην Κλινική έρευνα, δηλαδή στη διενέργεια πειραμάτων στον άνθρωπο, κυρίως όταν το τελικό προϊόν, που περιέχει κλάσματα/εκχυλίσματα φυτοσυμπλεγμάτων, είναι ιδιαίτερα πρωτοποριακό και ενδέχεται να χρειαστεί να συνδυαστεί, εκτός από τη Βιβλιογραφική ή Προκλινική έρευνα, με κάποιο επιπλέον επιστημονικό βοήθημα.

Η ιδιαιτερότητα του προϊόντος μπορεί να οφείλεται σε έναν ασυνήθιστο συνδυασμό φυτών, σε μια ιδιαίτερη χημική σύσταση των κλασμάτων, σε έναν καινούριο προορισμό χρήσης ή σε ένα πρόβλημα υγείας τόσο ιδιαίτερο που τα πειραματικά μοντέλα in vivo και in vitro να αποδεικνύονται ανεπαρκή σε προγνωστικό επίπεδο.