Ιστορική

Ιστορική

Ιστορική

Μεθοδική μελέτη των ιστορικών κειμένων που αποσκοπεί στην ανεύρεση αρχαίων θεραπευτικών μέσων για τα διάφορα προβλήματα υγείας, τα οποία ακόμα και σήμερα μας ταλαιπωρούν.

Η βαθιά γνώση της ιστορίας της Φυτοθεραπείας είναι απαραίτητη για να κατανοήσουμε τις αρχές που την διέπουν αλλά και τη συναρπαστική σχέση που συνδέει τον άνθρωπο με το φυτικό κόσμο.

Το νευραλγικό κέντρο της Ιστορικής έρευνας της Aboca είναι η έδρα του ομώνυμου Μουσείου Aboca. Το Κέντρο Μελετών του μουσείου, μαζί με τους ερευνητές και τους ειδικούς που συνεργάζονται με το κέντρο, αφοσιώνονται καθημερινά να ανακτήσουν την τεράστια πολιτιστική κληρονομιά που μας έχει κληροδοτήσει ο κόσμος των βοτάνων και στην αποστολή τους αυτή επωφελούνται από το πλούσιο βιβλιογραφικό υλικό που περιλαμβάνει η Αρχαία Βιβλιοθήκη, ένα »θησαυροφυλάκιο» περίπου 1.000 τόμων που εκδόθηκαν από τον 16ο έως τις αρχές του 20ου αιώνα και στο σύνολό τους πραγματεύονται τη θεραπευτική αξία των φυτών.