Η προσέγγιση Advanced Natural

Η προσέγγιση Advanced Natural

Η προσέγγιση Advanced Natural

Οι επιστημονικές πλατφόρμες που έχουμε αναπτύξει σε πάνω από 40 χρόνια δραστηριότητας, μας επιτρέπουν σήμερα να μελετήσουμε τα φυσικά προϊόντα χωρίς να χρειάζεται να μειωθεί η πολυπλοκότητα στη μελέτη των επιμέρους δραστικών συστατικών, γεγονός που καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό όλων των κατηγοριών ουσιών στο προϊόν (τι υπάρχει) και της βιολογικής δράση που έχουν (πώς ενεργούν).

Αυτή είναι η προσέγγιση Advanced Natural που κατέστη δυνατή από το μοναδικό στον κόσμο ολοκληρωμένο μας σύστημα που αρχίζει από την καλλιέργεια και φτάνει στην φυτοχημική και βιολογική έρευνα που διεξάγουμε στα εργαστήριά μας.

ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ: μελέτη της συνθέσεως 100% του προϊόντος μέσω της φυτοχημικής έρευνας

Εκτός από την τιτλοδότηση των μεμονωμένων δραστικών ουσιών, εισαγάγαμε τον χάρτη πολυπλοκότητας (SOM – Self Organizing Map) ή την περιγραφή της πολλαπλότητας των ουσιών που περιέχονται στο προϊόν, που όλες μαζί καθορίζουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του.

Όλα αυτά είναι εφικτά με τη χρήση προηγμένων μεταβολομικών τεχνικών, που επιτρέπουν να χαρακτηρίσουμε και να ποσοτικοποιήσουμε τις ουσίες που περιέχονται στο προϊόν, και τεχνικών επεξεργασίας με υπολογιστή που επιτρέπουν να οργανώσουμε και να προβάλλουμε τα δεδομένα σε χάρτες SOM.

ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΟΥΝ: μελέτη των βιολογικών επιδράσεων

Από τον χάρτη της πολυπλοκότητας του προϊόντος, μέσω μελετών μοριακής βιολογίας σε κυτταρικά μοντέλα, μετρήσαμε τις βιολογικές επιδράσεις των διαφόρων κλασμάτων που συνθέτουν το προϊόν.

Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε μια συστημική άποψη της βιολογικής δραστικότητας των προϊόντων μας στους κύριους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς.

Η καινοτόμος προσέγγισή μας στην πολυπλοκότητα των φυσικών ουσιών αντιπροσωπεύει ένα νέο όριο τόσο ως προς τις απομονωμένες ουσίες που λαμβάνονται με τεχνητό τρόπο όσο και προς τις απλές φυσικές.