Γενετική

Γενετική

Γενετική

Το εργαστήριο Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας της Aboca αξιολογεί την ικανότητα ενός φυτοεκχυλίσματος ή ενός κλάσματός του να επηρεάσει την έκφραση (ή τη μεταγραφή) ορισμένων γονιδίων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και εμπλέκονται σε συγκεκριμένα προβλήματα υγείας.

Για να πραγματοποιήσουμε αυτές τις αναλύσεις, χρησιμοποιούμε εξαιρετικά ακριβείς και αξιόπιστες τεχνικές όπως για παράδειγμα την PCR πραγματικού χρόνου, ή αλλιώς ποσοτική PCR σε πραγματικό χρόνο (rtq-PCR).

Σε αυτό το είδος έρευνας διενεργούνται τεστ in vitro με κύτταρα που προέρχονται από πιστοποιημένες τράπεζες κυττάρων, τα οποία εκτίθενται στην υπό εξέταση ένωση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια υποβάλλονται σε επεξεργασία με στόχο τη συλλογή και τον ποσοτικό προσδιορισμό του αγγελιαφόρου RNA (mRNA), δηλαδή του προϊόντος που προκύπτει από τη μεταγραφή του γονιδίου.